Nabór wniosków na likwidację azbestu w gminie Kużnia Raciborska

Azbest
Azbest

Dotację można otrzymać na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu, jak również odtworzenie pokrycia dachowego uszkodzonego wskutek usuwania wyrobów zawierających azbest.

W ramach projektu grantowego pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” trwa nabór wniosków na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Projekt zakłada uzyskanie dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu, jak również odtworzenie pokrycia dachowego uszkodzonego wskutek usuwania wyrobów zawierających azbest.

- reklama -

Na podstawie złożonych w naborze wniosków zostaną określone potrzeby inwestycyjne mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska. Następnie gmina Kuźnia Raciborska wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Realizacja projektu grantowego przewidziana jest na lata 2021 i 2022.

Zasady dotacji, nawet do 100% wartości netto kosztów kwalifikowanych, zostały ujęte w regulaminie, który wraz z drukami wniosku i wymaganymi załącznikami są dostępne na stronie kuzniaraciborska.pl.

Nabór wniosków trwa do 15 lipca 2020 r. włącznie. Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, przesyłką pocztową, drogą elektroniczną za pośrednictwem e-PUAP z podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym.

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Realizacja zadania będzie możliwa dopiero po podpisaniu umowy z gminą Kuźnia Raciborska. Gmina zawrze umowy z mieszkańcami po otrzymaniu dofinansowania z Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne są także w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4,
pok. 16. Telefon do kontaktu 32/419-14-17 wew. 107 lub kom. +48 502 622 138.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj