Racibórz: Rozmowy w sprawie przystąpienia do programu Kolej Plus

kolej plus
Samorządowcy regionu raciborsko-głubczyckiego oraz województwa opolskie i śląskie chcą zawalczyć o reaktywację linii kolejowych

Samorządowcy regionu raciborsko-głubczyckiego działają w kierunku odnowienia i zelektryfikowania linii kolejowych 177, 294 i 194 i przywrócenia ruchu kolejowego na trasie Racibórz – Głubczyce – Racławice Śląskie.

24 czerwca w Raciborzu na zaproszenie wiceprezydenta Michała Fity gościli wicemarszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, starosta głubczycki Piotr Soczyński oraz dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Remigiusz Widera. Samorządowcy razem z prezydentem Raciborza Dariuszem Polowym usiedli do rozmów na temat wspólnego udziału w programie Kolej Plus. Chodzi o ubieganie się o finansowe wsparcie na odnowienie i zelektryfikowanie linii kolejowych 177, 294 i 194 i przywrócenie ruchu kolejowego na trasie Racibórz – Głubczyce – Racławice Śląskie.

- reklama -

To kolejne po spotkaniu samorządowców regionu raciborsko-głubczyckiego działanie, którego celem jest przywrócenie wspomnianych połączeń kolejowych. Samorządy mają czas do 26 sierpnia na zgłoszenie projektu do programu Kolej Plus. Wspólnym udziałem w projekcie zainteresowane są samorządy wszystkich szczebli: województwa opolskie i śląskie, powiaty głubczycki, prudnicki, raciborski, a także gminy: Racibórz, Baborów, Głogówek, Głubczyce, Kietrz oraz Pietrowice Wielkie.

Aby wnioskować o wsparcie, konieczne jest wyłonienie lidera projektu. Każdy z partnerów musi też uzyskać zgodę swojej rady gminy/powiatu/sejmiku na przystąpienie do programu i na zawarcie umowy o partnerstwie.

Marszałek województwa śląskiego złożył już pisemną wstępną deklarację woli udziału w projekcie. Wicemarszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza ostateczną decyzję podejmie po konsultacji z zarządem województwa. Kluczowa jest kwestia finansowania inwestycji, zwłaszcza 15% wkładu własnego, a także ustalenie zasad, na jakich poszczególni partnerzy projektu mieliby w nim partycypować.

Głównym celem Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe – w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji przedprojektowej i projektowej – miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej z miastami wojewódzkimi oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski przy wsparciu środków publicznych. Działania te wpłyną również na likwidację luk w połączeniach towarowych i pasażerskich. Realizacja programu będzie oddziaływała na harmonijny rozwój kraju i pozwoli na włączenie obszarów o niedostatecznej dostępności komunikacyjnej w procesy gospodarcze i rozwojowe kraju oraz na usprawnienie połączeń z miastami wojewódzkimi.

PKP PLK S.A we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego będzie realizować projekty służące rozwojowi sieci połączeń kolejowych w mniejszych miejscowościach. Podmiotami uprawnionymi do udziału w naborze projektów do programu są jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla, związek metropolitarny, związki międzygminne, stowarzyszenia jednostek terytorialnych. Projekt może być realizowany przez jeden lub kilka uprawnionych podmiotów. W przypadku, gdy projekt będzie zgłaszany w ramach naboru do programu przez co najmniej dwa uprawnione podmioty, należy wskazać lidera – wnioskodawcę działającego w imieniu swoim oraz partnerów. Nabór wniosków jest dwuetapowy – pierwszy etap naboru upływa 26 sierpnia tego roku.

fot. UM Racibórz
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj