Przekazanie laptopów podopiecznym rodzin zastępczych w powiecie raciborskim

0
rodziny zastępcze
Przekazywanie laptopów zakupionych przez Powiat Raciborski. Fot. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Do podopiecznych trafią łącznie 154 laptopy, które m.in. przyczynią się do poprawy możliwości uczestnictwa w zajęciach szkolnych w okresie trwającej epidemii COVID-19.

Opiekunowie dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej odbierają od 11 września laptopy, które Powiat Raciborski zakupił wraz z tablicami interaktywnymi i projektorami multimedialnymi na kwotę 450 088,98 zł.

- reklama -

Do podopiecznych trafią łącznie 154 laptopy wraz z oprogramowaniem MS Office, które m.in. przyczynią się do poprawy możliwości uczestnictwa w zajęciach szkolnych w okresie trwającej epidemii COVID-19. Wszystko dzięki pozyskanemu wsparciu w ramach realizacji projektu pt.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014–2020, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach projektu wychowankowie przebywający w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej w okresie trwającej epidemii COVID-19 oprócz pomocy naukowych otrzymali również środki ochrony osobistej.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here