Konferencja pt. „Porozmawiajmy o autyzmie” na Zamku Piastowskim

Stowarzyszenie Spektrum

Tematami przewodnimi konferencji będą m.in.  edukacja włączająca oraz bezpieczny start w dorosłość w kontekście aktualnych rozwiązań systemowych oraz rzeczywistej sytuacji rodzin osób w spektrum autyzmu.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „Spektrum” zaprasza na konferencję pt. „Porozmawiajmy o autyzmie”, która odbędzie się 3 października o godz. 10:00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

- reklama -

Program:
10:00 Przywitanie zaproszonych gości oraz uczestników przez Prezes Stowarzyszenia „Spektrum”
10:05 Słowo wstępne – Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy i Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda
10:10 Występ artystyczny grupy teatralnej Stowarzyszenia „Spektrum” (opiekunowie: Izabela Roj, Katarzyna Rożek i Tomasz Kilanowski)
10:20 Część I – prowadzenie członkowie Fundacji „Autism TEAM”
11:45 Przerwa kawowa
12:00 Część II – prowadzenie członkowie Fundacji „Autism TEAM”
13:00 Pytania z sali, konsultacje, porady.

Tematy przewodnie konferencji:
– diagnoza i co dalej?
– edukacja włączająca,
– bezpieczny start w dorosłość w kontekście aktualnych rozwiązań systemowych oraz rzeczywistej sytuacji rodzin osób w spektrum autyzmu.

Zagadnienia poruszane w trakcie konferencji:
• obowiązki, prawa, przywileje, możliwości i rozwiązania systemowe w praktycznym podejściu,
• merytoryczny i praktyczny wymiar orzeczeń i procesu orzekania,
• realizacja zaleceń z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w placówce edukacyjnej,
• proces organizowania edukacji „na miarę potrzeb”,
• sposoby na „pułapki systemowe”,
• konkretne i sprawdzone wskazówki do działania na rzecz poprawy jakości edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• proces wyboru placówki edukacyjnej,
• przeciwdziałanie dyskryminacji uczniów ze SPE w szkole,
• dobre praktyki,
• studium przypadku.

Ilość miejsc jest ograniczona – szczegóły na plakacie poniżej. Obowiązują maseczki ze względu na reżim sanitarny.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj