Tauron planuje przebudowę strategicznej linii energetycznej w Raciborzu

Linie energetyczne
Zdjęcie poglądowe Fot. Freepik.com

Istniejąca infrastruktura została wybudowana w latach 40 ubiegłego wieku i wymaga pilnej modernizacji. W chwili obecnej linia 110 kV pracuje na granicy dopuszczalnych parametrów.

W przyszłym roku spółka TAURON Dystrybucja S.A. planuje przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji SE Studzienna – SE Polska Cerekiew. To jeden z dwóch strategicznych obiektów elektroenergetycznych zasilających miasto w energię elektryczną. Istniejąca infrastruktura została wybudowana w latach ’40 ubiegłego wieku i wymaga pilnej modernizacji. W chwili obecnej linia 110 kV pracuje na granicy dopuszczalnych parametrów. Jej przebudowa ma na celu zapewnienie pokrycia zapotrzebowania oraz ciągłości dostaw energii elektrycznej dla zasilanych za jej pośrednictwem obecnych i przyszłych odbiorców na terenie Miasta Raciborza oraz sąsiednich miejscowości, w tym wielu instytucji pożytku publicznego oraz zakładów przemysłowych.

- reklama -

Przez teren miasta Racibórz przebiega 4-kilometrowy odcinek linii 110 kV – od głównego punktu zasilania Studzienna zlokalizowanego przy ul. Bogumińskiej, przechodzący przez ul. Opawską, osiedle mieszkaniowe w obrębie Ocic ( ulice: Koszalińską, Szczecińską, Gdańską, Osiedleńczą, Francuską, Ocicką, dalej przez ul. Wierzyńskiego i Głubczycką w kierunku Polskiej Cerekwi.

Obecnie prowadzone prace znajdują się na etapie przygotowawczym. Wymienione mają zostać urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej, w tym napowietrzne przewody oraz przestarzałe stanowiska słupowe. Zmiana dotyczy m. in. lokalizacji części stanowisk słupów, z uwagi na potrzebę dostosowania ich rozstawu do obowiązujących norm. Niektóre z istniejących słupów zostaną zlikwidowane, dla innych przewidziano nową lokalizację – związane jest to ze zmniejszeniem ilości stanowisk słupów na całej trasie linii 110 kV. W załączeniu publikujemy plan trasy modernizowanej napowietrznej linii wysokiego napięcia w granicach miasta Racibórz wraz ze wskazaniem lokalizacji słupów przeznaczonych do demontażu jak i nowych, projektowanych.

Z inicjatywy Prezydenta Raciborza Dariusza Polowego zostaje uruchomiona platforma kontaktowa, umożliwiająca w klarowny i przejrzysty sposób zapoznanie się ze szczegółami przedsięwzięcia. Stąd wszelkie informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia można uzyskać bezpośrednio u wykonawcy zadania inwestycyjnego tj. Spółki ELTEL Networks Energetyka S.A. (reprezentującego Inwestora tj. TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie): Andrzej Wiszniewski ; email: [email protected]; tel. 695 881 398 – koordynator obszaru przygotowania inwestycji  Wojciech Nakielski; email: [email protected]; kierownik zadania inwestycyjnego

Przebieg modernizowanej linii 110kV

/UM Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj