Oświadczenie dotyczące kwarantanny i izolacji – kiedy trzeba o nim pamiętać?

Kwarantanna
Zdjęcie poglądowe Fot. Freepik.com

Osoby, które są ubezpieczone, a przebywają na kwarantannie lub w izolacji, także domowej, mają prawo do świadczeń chorobowych. Zasadniczo, żeby otrzymać świadczenie, nie ma potrzeby składania oświadczenia. Jednak od tej zasady są wyjątki.

Jeśli przebywasz na kwarantannie lub jesteś chorym w izolacji, przede wszystkim poinformuj o tym jak najszybciej swojego pracodawcę. Możesz to zrobić np. telefonicznie lub mailowo. Nie będzie Ci potrzebne zwolnienie lekarskie. Nie musisz również dostarczać papierowej decyzji inspekcji sanitarnej do pracodawcy lub do ZUS.

- reklama -

Dane w systemie

EWP, czyli system informatyczny Centrum e-Zdrowia. To system, z którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozyskuje informacje o nałożonej kwarantannie lub izolacji i umieszcza je na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Widzi je zarówno ubezpieczony, jak i jego pracodawca, czyli płatnik składek. Informacje pojawiają się w nowej zakładce (kwarantanna/izolacja domowa) w panelu płatnika lub ubezpieczonego.

Więcej informacji o nowej funkcji dla płatnika składek (plik docx 750kb)

Więcej informacji o nowej funkcji dla osoby ubezpieczonej (plik doc 362kb)

Zakładka jest widoczna tylko w sytuacji nałożenia kwarantanny lub przebywania w izolacji. Dzięki temu pracodawca ma wiedzę m.in. o czasie trwania izolacji/kwarantanny swoich pracowników, widzi daty rozpoczęcia oraz zakończenia, także informacje np. o przedłużeniu kwarantanny lub izolacji. Dane w PUE ZUS może także weryfikować sam ubezpieczony. Ta informacja w wielu przypadkach wystarczy, żeby odizolowany chory lub przebywający na kwarantannie otrzymał przysługujące mu wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Jednak w kilku sytuacjach konieczne będzie złożenia stosownego oświadczenia.

Kiedy potrzebne jest oświadczenie?

W następujących przypadkach:

 • gdy na platformie PUE ZUS nie ma informacji o kwarantannie/izolacji pracownika,
 • w przypadku sprawowania przez pracownika opieki nad chorym dzieckiem,
 • gdy pracownik przebywa na kwarantannie z powodu izolacji (choroby) domownika.

Jeśli w systemie PUE ZUS zabrakło informacji o tym, że przebywałeś na kwarantannie lub w izolacji, powinieneś złożyć swojemu pracodawcy krótkie oświadczenie w ciągu 3 dni od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. W oświadczeniu wpisz:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL ubezpieczonego (jeżeli go posiadasz),
 • serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli,
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

Pracodawca albo ZUS mogą wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Jeżeli Twoje dziecko jest chore na COVID-19 i przebywa w izolacji domowej, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy za sprawowaną nad nim opiekę w czasie choroby. Masz prawo do zasiłku gdy opiekujesz się dzieckiem w wieku do 14 lat. Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, granica wieku to 18 lat. Możesz ubiegać się o zasiłek także gdy sprawujesz opiekę na chorym, innym członkiem rodziny.

Żeby uzyskać świadczenie, powinieneś złożyć oświadczenie, które będzie zawierało:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL, jeżeli go posiadasz,
 • serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli,
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

Masz prawo do świadczenia chorobowego także w przypadku, gdy zostałeś objęty kwarantanną z uwagi na chorobę Twojego domownika. To kolejny przypadek, w którym powinieneś złożyć oświadczenie, żeby otrzymać wypłatę zasiłku. Pamiętaj, że w tej sytuacji oświadczenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • numer PESEL (jeśli go posiadasz),
 • informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia,
 • dane dotyczące osoby współzamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis ubezpieczonego.

W przypadku kwarantanny nałożonej z związku z chorobą domownika lub opieki nad chorym dzieckiem, nie ma konkretnego terminu na złożenie oświadczenia. Pamiętaj, że świadczenia chorobowe przysługują tylko osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym (m.in. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej).

/gov.pl oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj