Rekrutacja do Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu

straz graniczna
Śląski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu. Zdjęcie archiwalne

Straż Graniczna poszukuje osób komunikatywnych, kreatywnych, zdyscyplinowanych, odpornych na stres, lubiących wyzwania, takich, które są gotowe na podjęcie odpowiedzialnych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa.

W 2021 r. Śląski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu planuje przyjąć w swoje szeregi 20 osób. Już teraz osoby zainteresowane służbą w formacji mogą przystąpić do rekrutacji. Straż Graniczna poszukuje osób komunikatywnych, kreatywnych, zdyscyplinowanych, odpornych na stres, lubiących wyzwania, takich, które są gotowe na podjęcie odpowiedzialnych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa.

- reklama -

Kandydat ubiegający się do służby musi spełniać następujące wymogi:
– posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie,
– nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
– być sprawnym fizycznie i mieć dobry stan zdrowia,
– korzystać z pełni praw publicznych
– posiadać predyspozycje psychologiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej.

Osoby, który chcą wstąpić w szeregi Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, muszą osobiście złożyć podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej wraz z kwestionariuszem osobowym i kserokopiami dokumentów, które wymienione są na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej – www.slaski.strazgraniczna.pl. Ponadto każdy kandydat na funkcjonariusza poddawany jest dwuetapowemu procesowi rekrutacyjnemu, który ma na celu wyłonić osoby, które będą w stanie sprostać odpowiedzialnej, trudnej, ale i bardzo interesującej służbie. I etap rekrutacji składa się z wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej i badania psychologicznego, dodatkowo wobec każdego kandydata przeprowadzane jest badanie psychofizjologiczne. Natomiast II etap rekrutacji to egzamin, w ramach którego kandydaci do służby rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i języka obcego, przystępują do testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej, a następnie poddawani są badaniom lekarskim. Nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczynając służbę kierowani są do ośrodka szkolenia Straży Granicznej, w trakcie którego nabywają podstawowe kompetencje i umiejętności w zakresie różnych dziedzin. Po pomyślnym zdaniu egzaminów końcowych funkcjonariusze wracają do swoich komórek organizacyjnych i pod okiem starszych kolegów zaczynają realizować obowiązki służbowe.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (32) 414-44-41, e-mailem: [email protected] lub na stronie internetowej www.slaski.strazgraniczna.pl.

fot. ŚlOSG
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here