Ruszył remont budynku dawnego dworca PKP w Pietrowicach Wielkich

pietrowice wielkie pkp
Ruszył remont budynku dawnego dworca PKP w Pietrowicach Wielkich

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. przebudowę pomieszczeń budynku, dostosowując go do potrzeb nowej funkcji – Centrum Usług Społecznościowych.

Rozpoczęły się roboty związane z przebudową budynek dworca kolejowego w Pietrowicach Wielkich. Powstanie tam Centrum Usług Społecznościowych. Na realizacje gmina Pietrowice Wielkie pozyskała środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach działania „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych”. Wartość zadania to prawie 4 mln zł. Na realizację gmina pozyskała 2,5 mln złotych z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego.

- reklama -

Centrum Usług Społecznościowych będzie miejscem, w którym realizowane będą usługi aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym usługi edukacyjne, opiekuńcze i doradcze, warunkujące prawidłowe funkcjonowanie społeczności gminnej. CUS stanie się miejscem spotkań, zdobywania wiedzy oraz aktywizacji społecznej, stanowiąc bezpośrednie uzupełnienie działań gospodarczo–społecznych planowanych do realizacji na obszarze gminy.

Na ogłoszony przez urząd gminy przetarg na to zadanie odpowiedziało osiem oferentów. Cztery firmy zmieściły się w zaplanowanym na to zadanie budżecie. Ostatecznie przetarg wygrał Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda z Kietrza za kwotę 3 mln 509 tys. zł.

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę pomieszczeń budynku, dostosowując go do potrzeb nowej funkcji. Zmianie nie ulegnie bryła budynku ani jego kubatura. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Roboty budowlane obejmują w głównej mierze: zmianę układu ścian i funkcji pomieszczeń, wykonanie częściowo nowych stropów, wykonanie nowej klatki schodowej wraz z zainstalowaniem windy osobowej, termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie nowych wewnętrznych instalacji budynku z kotłownią gazową, kompleksowe wyposażenie budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Gmina posiada zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowę wydane w październiku 2019 r.

Całość prac zakończona zostanie na początku 2022 r.

fot. UG Pietrowice Wielkie
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj