Rządowe zakazy związane z lockdownem niezgodne z prawem. Jest wyrok WSA

Salon
Zdjęcie poglądowe Fot. Freepik.com

Chodzi o sprawę prudnickiego fryzjera, który miał zostać ukarany za niestosowanie się do zakazu świadczenia usług. Miał on zapłacić mandat oraz karę administracyjną w wysokości 10 000 zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uchylił żądania.

Fryzjer zdaniem policji nie zastosował się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności związanej z fryzjerstwem podczas wiosennego lockdownu, wobec czego zostałukarany mandatem w wysokości 500 zł i grzywną w kwocie 10 tys. zł, którą nałożono po postępowaniu przeprowadzonym przez sanepid. Przedsiębiorca odwołał się od takiej decyzji i sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Fryzjer powołał się na brak możliwości złożenia wyjaśnień. Tłumaczył, że w dniu kontroli był w salonie, aby przygotować dokumentację do ZUS-u, a klient to znajomy, który wpadł na pogawędkę i przy okazji chciał podciąć włosy.

- reklama -

WSA: Rozporządzenia rządu wprowadzające lockdown dla wielu branż gospodarki naruszają konstytucję

Sąd uznał, że rozporządzenie Rady Ministrów zakazujące prowadzenia działalności gospodarczej m.in. salonom fryzjerskim i kosmetycznym jest niezgodne z konstytucją. Wskazano, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

„Żaden przepis upoważnień ustawowych zawartych w art. 46 ust. 4 i art. 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie zawiera umocowania do określania w rozporządzeniu zakazów prowadzenia działalności gospodarczej. Rada Ministrów upoważniona była wyłącznie do wprowadzenia rozporządzeniem ograniczeń w zakresie korzystania z wolności działalności gospodarczej” – czytamy w orzeczeniu II SA/Op 219/20.

Decyzja powiatowego oraz wojewódzkiego inspektora sanitarnego została uchylona, a całe postępowanie umorzone. Wyrok nie jest prawomocny, służbom przysługuje jeszcze możliwość odwołania się od orzeczenia

/oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here