Ponad 2 mln zł dofinansowania na budowę PSZOK-a w Raciborzu

odpady smieci pszok
Zdjęcie poglądowe. Fot. freepik.com

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest miejscem, do którego mieszkańcy Raciborza mogą dostarczyć wysegregowane odpady komunalne: papier, tworzywa sztuczne, szkło, popioły, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, opony, meble, a także odpady budowlane.

2,3 mln zł to łączna wartość unijnego dofinansowania na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Raciborzu. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego. – Po pierwszym milionie pozyskanym na budowę punktu w 2020 r. otrzymamy kolejny 1,23 mln zł na jego rozbudowę. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ruszyła we wrześniu 2020 r. – przypomina prezydent Raciborza Dariusz Polowy.

- reklama -

Czym jest PSZOK?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, jest miejscem, do którego mieszkańcy Raciborza mogą dostarczyć wysegregowane odpady komunalne: papier, tworzywa sztuczne, szkło, popioły, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, opony, meble, a także odpady budowlane w tym okna, drzwi szyby i gruz betonowy. – Jeśli nie masz pewności, co zrobić z powstałym odpadem, a jest on problematyczny i intuicyjnie czujesz, że nie powinien trafić do odpadów zmieszanych ze względu na potencjalnie niebezpieczne zawartości takie jak oleje, smary, farby, lakiery, detergenty, chemikalia czy inne substancje niebezpieczne, należy je dostarczyć właśnie do PSZOK-a. Zebrane w punkcie odpady są zagospodarowywane we właściwy sposób i nie stanowią zagrożenia dla środowiska – tłumaczy magistrat.

Obecnie PSZOK mieści się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu–Płoni. Teraz dzięki środkom unijnym na tym terenie do czerwca przyszłego roku powstanie nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmujący w pełni uzbrojony w sieci techniczne plac z kontenerami na odpady oraz kontenerem socjalno-biurowym.

Nowy PSZOK jeszcze w tym roku

Prace ziemne związane z przygotowaniem terenu ruszyły jesienią 2020 r. 80% to stan zaawansowania wykonanej kanalizacji deszczowej. Trwają prace przygotowawcze konstrukcji. Zakończenie budowy przewidziane jest w połowie tego roku.

Inwestycja realizowana jest z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Decyzją zarządu województwa śląskiego projekt zakładający budowę PSZOK-u otrzymał 1 006 813,38 zł unijnego wsparcia. To 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD sp. z o.o. , które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Projekt polega na budowie I etapu nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w mieście Racibórz wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta, w tym dzieci i młodzieży szkolnej, dotyczącej zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zapobiegania powstawania odpadów, popularyzacji właściwej ich segregacji oraz promocji postaw proekologicznych i odpowiedzialności za jakość środowiska.

Zakres prac przewidzianych w I etapie inwestycji to: montaż kontenera socjalno-biurowego z pełnym wyposażeniem instalacyjnym i socjalnym, montaż wagi samochodowej, uzbrojenie terenu w plac technologiczny z wewnętrznymi osiami komunikacji, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, doprowadzenie sieci wodociągowej, utwardzenie placu pod kontenery na odpady, wyposażenie placu PSZOK w kontenery na odpady, przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta.

Dofinansowanie także w drugim etapie

W drugim etapie inwestycji PSZOK rozbudowany zostanie o budynek hydroforni z częścią magazynową i techniczną. Zadanie, podobnie jak w pierwszym etapie, obejmować będzie kampanię informacyjno-edukacyjną. Wysokość otrzymanego dofinansowania to 1 232 431,78 zł.

Wydatki ogółem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych szacuje się na 3 422 125,77 zł, z czego wydatki kwalifikowalne do dofinansowania wynoszą 2 766 216,07 zł, a dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych – 2 264 936,90 zł.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here