Pat. System gospodarki odpadami wewnętrznie sprzeczny

Śmieci
Zdjęcie poglądowe Fot. Freepik

Od maja 2020 roku trwa dyskusja o wyłączenie z miejskiego systemu gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych.

Prezydent Dariusz Polowy chce wyłączenia z miejskiego systemu gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych, mówiąc prościej firm i sklepów. Zdaniem włodarza taki ruch pozwoli na uniknięcie deficytu w budżecie. Prezydent uważa, że przedsiębiorcy nie ponoszą faktycznych kosztów gospodarki odpadami, jakie generują. Pomysłu nie popiera jednak większość radnych, którzy uważają, że podwyżka cen nie może być usprawiedliwieniem dla nieradzenia sobie z odpadami komunalnymi.

- reklama -

Prezydent już kilkakrotnie podejmował próbę przekonania radnych do swojego pomysłu. W maju ubiegłego roku, w październiku i dwa razy w grudniu. Jego zdaniem problemy z finansowaniem zagospodarowania odpadami z nieruchomości niezamieszkałych są trwałą wadą systemu od 2013 roku.

16 grudnia podczas sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Rada Miasta nie podjęła zaproponowanej przez prezydenta uchwały. Radny Mirosław Lenk mówił wówczas, że tylko kompleksowy system zapewni czystość. Jego zdaniem wyrzucanie elementów z systemu bez rozeznania może przynieść więcej szkód niż pożytku. Radny przyznał, że chyli czoła za wyliczenia prezydenta, bo nikt nie miał świadomości, że są tak ogromne różnice między zadeklarowanymi a odbieranymi odpadami. Dziwił się, jak to możliwe, że powstaje tak duży strumień odpadów komunalnych, zastanawiał się, czy przeważający strumień odpadów nie stanowią odpady poprodukcyjne.

W odpowiedzi na odrzucenie przez radnych zaproponowanej uchwały magistrat wydał oświadczenie, w którym przeczytaliśmy, że niepodjęcie ostatniej uchwały spowodowało zaburzenie procesu wdrażania tego systemu oraz brak możliwości skorzystania z obowiązkowego zwolnienia dla mieszkańców z tytułu posiadania kompostownika. – Podkreślenia wymaga fakt, że pozostawione elementy starego systemu np. w zakresie stawek za pojemniki nie będą zgodne od 1 stycznia 2021 r. z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Warto dodać, że radni, podejmując w październiku uchwałę o wzorach deklaracji, a nie podejmując uchwały na ostatniej sesji o metodach i stawkach opłat spowodowali, że nowy system jest wewnętrznie sprzeczny i niemożliwy w pełni do zastosowania. Rada Miasta mimo możliwości dokonywania zmian w projekcie uchwały nie wprowadziła na wczorajszej sesji swojej propozycji. Ma zatem czas do końca bieżącego roku na podjęcie działań zmierzających do doprowadzenia systemu gospodarki odpadami do stanu zgodnego z prawem – napisano w komunikacie prezydenta.

Radni o uszczelnieniu systemu

Na odpowiedź radnych nie trzeba było długo czekać. Klub Radnych Niezależnych Michała Fity skomentował, że przerzucanie całej winy na radnych jest dowodem na nieudolność prezydenta w procedowaniu uchwał. – Prezydent Dariusz Polowy, który był inicjatorem wczorajszej sesji nadzwyczajnej, miał możliwość wprowadzenia wszystkich ustawowych zmian, które powinny wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. To on zawnioskował o wycofanie przedmiotowej uchwały z porządku obrad. Była to uchwała, która utrzymywała stawkę 21 zł opłaty śmieciowej dla mieszkańców i zawierała wszystkie ustawowe zmiany, które powinny wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., tak jak tego chciało 20 na 22 radnych. Przerzucanie całej winy na radnych jest dowodem na nieudolność prezydenta w procedowaniu uchwał. Nie przewidział innego scenariusza niż ten, który sam założył. Niepokoi także fakt, że prezydent Dariusz Polowy nie zrobił nic przez 2 lata w zakresie uszczelnienia systemu gospodarki odpadami, winiąc innych za to, że w ostatnim roku wpływy do budżetu z tego tytuły z nieruchomości niezamieszkałych przyniosły tak dużą stratę. Apelujemy do prezydenta Dariusza Polowego o podjęcie natychmiastowych działań w zakresie uszczelnienia systemu gospodarki odpadami między innymi zgodnie z przedłożoną przez nas interpelacją z 26.10.2020r. oraz dostosowanie harmonogramu odbioru odpadów z części niezamieszkałej do faktycznie złożonych deklaracji – napisali radni.

Prezydent ponowił próbę przekonania radnych do swojego pomysłu na sesji 27 grudnia. Ostatecznie głosowanie nie przebiegło po jego myśli. Rada Miasta przegłosowała zmiany w systemie z dotychczasową stawką 21 zł.

Analiza Urzędu Miasta

12 stycznia prezydent zorganizował kolejną konferencję prasową poświęconą tematyce gospodarki odpadami. Włodarz podkreślał na niej, że problemy z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami z nieruchomości niezamieszkałych są trwałą wada systemu od 2013 roku. Podczas konferencji pokazano prezentację, z której wynika, że opłata za odbiór i zagospodarowanie kubła odpadów, jaką ponoszą firmy i instytucje to 58 zł, tymczasem rzeczywisty koszt po stronie gminy to 121 zł. D. Polowy przekonuje, że każdy miesiąc niepodejmowania decyzji w tej sprawie to niemal 150 000 zł deficytu i prognozuje, że w tym roku raciborzanie dopłacą do systemu 1,7 mln zł.

Co mówią liczby

Radni z Razem dla Raciborza skierowali do prezydenta interpelację, w której zawnioskowali o konkretne wyliczenia, twarde dane i uzupełnienie informacji, bowiem bez odpowiedzi na zadane pytania nie będą gotowi na podjęcie jakichkolwiek działań. – W Analizie gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r. pan prezydent w Podsumowaniu nie zawarł żadnych wniosków, z których wynikałaby potrzeba czy też konieczność wyłączenia z systemu gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych. Z tego dokumentu nie wynikają również żadne pogłębione wyliczenia, na podstawie których można dojść do ilości odpadów zadeklarowanych przez przedsiębiorców – napisali radni.

Zdaniem autorów interpelacji wyliczenia przedstawione na kilku slajdach podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta oraz sposób podejścia do gospodarki odpadami w Raciborzu przez prezydenta świadczą o, jak sami napisali, niezrozumieniu tematu, pobieżnym przejściu do wyliczeń i próbie łatania nieudolnego zarządzania tą sferą gospodarki miejskiej podwyżką cen lub wyłączeniem, bez wyraźnego powodu, podmiotów gospodarczych z systemu. W innym miejscu radni zwrócili uwagę na to, że ciągła podwyżka cen nie może usprawiedliwiać nieradzenia sobie z odpadami komunalnymi. – Z jednej strony nie pokazuje pan zagrożeń, przedstawia nowe deklaracje śmieciowe obejmujące nieruchomości niezamieszkałe (październik 2020 r. – red.), a z drugiej straszy mieszkańców, że dokładają do systemu odpadowego, bez wyliczeń, bez analiz. Prezentacja pokazana na ostatniej sesji raczej nic nie wnosi do tematu – skwitowali radni H. Mainusz, J. Henek- Wypior, S. Borowik, M. Fica, M. Kuliga. M. Lenk, P. Rycka oraz E. Wyglenda.

Cała treść interpelacji dostępna jest tutaj. Złożoną ją 29 grudnia, na BIP-e pojawiła się 30 grudnia. Jak dotąd nie opublikowano odpowiedzi prezydenta.

Przedsiębiorcy bez odpowiedzi

Tematem zainteresowali się sami przedsiębiorcy zrzeszeni w Konsultacyjnej Radzie Gospodarczej. Na czerwcowym posiedzeniu (2020), po burzliwej dyskusji, przewodniczący Ireneusz Burek skierował do prezydenta wniosek formalny o udzielenie informacji, dokładne wyliczenia i dane, na których oparto analizę i projekt uchwały. Mimo tego, że rada jest powołana przez prezydenta Raciborza głównie w celu konsultacji tematów gospodarczych, przedsiębiorcy odpowiedzi nie otrzymali.

Aplikacja prawdę nam powie?

Klub Radnych Niezależnych Michała Fity jeszcze w październiku interpelował o przeprowadzenie kompleksowej analizy wprowadzenia w Gminie Racibórz algorytmu umożliwiającego weryfikację deklaracji śmieciowych od osób fizycznych oraz prawnych, uchylających się od wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami w Gminie Racibórz. Radni podkreślili, że taki algorytm z bardzo dobrym skutkiem wprowadzają kolejne gminy w Polsce, między innymi Świdnik czy Łęczna. W odpowiedzi prezydent poinformował, że Miasto wystąpiło z wnioskiem do Burmistrza Miasta Świdnik o bezpłatne udostępnienie aplikacji służącej do uszczelnienia systemu gospodarki odpadami, a przeprowadzenie kompleksowej analizy wprowadzenia w Raciborzu będzie możliwe po jej wdrożeniu. Wiemy już, że rozmowy ze świdnickim samorządem są na etapie finalizacji.

/oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here