Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Raciborzu

lks studzienna naprzod syrynia
LKS Studzienna - Naprzód Syrynia

Wielkość prognozowanych środków finansowych na realizację zadań to 820 000 zł.

Prezydent Miasta Racibórz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki objętych „Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. Wielkość prognozowanych środków finansowych na realizację tych zadań to 820 000 zł. Konkurs dotyczy zadań realizowanych od dnia 8 kwietnia do 31 grudnia 2021 r.

- reklama -

Rodzaje działań:
1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
a) szkolenie zawodników w określonej dyscyplinie sportu, w ramach klubu sportowego, w tym organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym;
b) organizacja doraźnych zawodów lub imprez sportowych mających na celu popularyzację i upowszechnienie kultury fizycznej;
c) organizacja rozgrywek amatorskiej ligi w określonej dyscyplinie sportu.
2) Turystyka i krajoznawstwo:
a) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta Racibórz, w szczególności rzeki Odry oraz Arboretum Bramy Morawskiej;
b) wspieranie działań mających na celu rozbudowę i poprawę jakości oraz bezpieczeństwa posiadanej przez Miasto bazy turystycznej i rekreacyjnej;
c) wspieranie działań mających na celu realizację opracowań i publikacji turystycznych i rekreacyjnych;
d) wspieranie działań mających na celu wzrost znaczenia turystyki weekendowej i sentymentalnej.

Podana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, iż:
– zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,
– złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Racibórz,
– zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania niniejszego konkursu.

Środki finansowe przyznane na wsparcie zadań wymienionych w ust. 1 mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio powiązanych i niezbędnych do realizacji zadania.

Termin składania ofert w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl upływa 4 marca 2021 r. o godzinie 15:30. Termin składania ofert w wersji papierowej także upływa 4 marca 2021 r. o godz. 15:30.

Rozstrzygnięcia konkursu ofert nastąpi do 8 kwietnia po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Racibórz wyników pracy komisji konkursowej.

Więcej szczegółów w zarządzeniu.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj