Nowe ograniczenia emisji zanieczyszczeń dla kominków, kóz, pieców kaflowych i kuchenek

kominek ogien
Fot. pixabay.com

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń niespełniające norm od 1 stycznia 2023 r. będą musiały zostać wymienione bądź wyposażone w tzn. elektrofiltr redukujący emisję zanieczyszczeń.

Zgodnie z obowiązującą na terenie woj. śląskiego uchwałą antysmogową od 1 września 2017 r. wszystkie nowo instalowane tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń muszą spełniać restrykcyjne wymogi emisyjne „ekoprojektu”. Urządzenia, które nie spełniają tych norm, można będzie na terenie woj. śląskiego użytkować tylko do 31 grudnia 2022 r.

- reklama -

Przepisy obejmują zarówno tzw. kominki rekreacyjne, używane rzadko i sezonowo, jak i np. piece kaflowe stosowane do systematycznego ogrzewania pomieszczeń oraz kuchenki na paliwo stałe czy tzw. kozy, które wciąż można dosyć często spotkać w starym budownictwie. Również te urządzenia, które stanowią dodatkowe źródło ciepła, muszą spełniać nowe, restrykcyjne wymogi. Innymi słowy miejscowe ogrzewacze pomieszczeń to wszystkie urządzenia grzewcze, które nie znajdują się w piwnicy.

Od 1 stycznia 2023 r. tego typu urządzenia, stosowane na terenie woj. śląskiego, niespełniające norm „ekoprojektu”, będą musiały zostać wymienione bądź wyposażone w tzn. elektrofiltr redukujący emisję zanieczyszczeń.

„Ekoprojekt”, czy inaczej „ecodesign”, to potoczna nazwa dyrektywy unijnej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z 21.10.20009 r.) wraz z rozporządzeniem wykonawczym (Rozporządzenie Komisji UE 2015/1185), zgodnie z którymi z dniem 1 stycznia 2022 w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe wymogi dla sprzedawanych pieców wolno stojących i wkładów kominkowych tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń. Ekoprojekt określa maksymalne emisje pyłów, tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz tlenków azotu, a także sezonową efektywność energetyczną urządzeń grzewczych na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellet).

Wszystkie stosowane w woj. śląskim miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe będą musiały najpóźniej od 1 stycznia 2023 r. spełniać następujące warunki:
• sezonowa efektywność energetyczna nie może być niższa niż: 79% dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, 65% dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek, 30% dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;
• emisje cząstek stałych (PM) nie mogą przekraczać: 20 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, 40 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek, 50 mg/m³ dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;
• emisje organicznych związków gazowych (OGC) nie mogą przekraczać: 60 mgC/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, 120 mgC/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet, dla kuchenek i dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;
• emisje tlenku węgla (CO) nie mogą przekraczać: 300 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, 1500 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek, 2000 mg/m³ dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;
• emisje tlenków azotu (NOx) nie mogą przekraczać: 200 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania i kuchenek wykorzystujących biomasę, 300 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania i kuchenek wykorzystujących węgiel i dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania.

Każdy miejscowy ogrzewacz pomieszczeń musi mieć etykietę energetyczną, która określa klasę energetyczną produktu. – Warto mieć na względzie fakt, że im wyższa klasa urządzenia, tym wyższa sprawność, mniejsze emisje zanieczyszczeń oraz mniejsze zużycie paliwa, a co za tym idzie – niższy koszt ogrzewania. Zgodnie z uchwałą antysmogową woj. śląskiego właściciele starych miejscowych ogrzewaczy nie muszą ich wymieniać. Muszą jednak w takiej sytuacji wyposażyć je w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie i dysponować stosowną dokumentacją potwierdzającą jego właściwości – informują Stowarzyszenie Zielony Racibórz i Raciborski Alarm Smogowy.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here