Rybnik wspiera przedsiębiorców. Ulgi i zwolnienia z opłat

Biznes
Fot. Freepik.com

Rybnik oferuje przede wszystkim obniżkę stawek czynszu za lokale użytkowe, dzierżawę na określonych warunkach, odraczanie terminu płatności, rozłożenie na raty zapłaty podatków lokalnych oraz powstałych zaległości, a nawet umorzenie zaległości.

Obniżka czynszów w miejskich lokalach dla branży gastronomicznej

- reklama -

Przedsiębiorcy będący najemcami miejskich lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna, będą mogli wnioskować o kolejne obniżki stawki czynszu, tym razem za pierwszy kwartał 2021 roku – informuje rybnicki magistrat. Miesięczny czynsz najmu będzie mógł zostać obniżony do kwoty 1 zł netto, niezależnie od powierzchni zajmowanego lokalu. Wraz z wnioskiem będzie musiało zostać złożone oświadczenie, że na skutek pandemii koronawirusa i dalszego trwania stanu epidemii w kraju, przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub została ona znacznie ograniczona. Wnioski będą mogły być składane do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Z ulgi na takiej samej zasadzie przedsiębiorcy z branży gastronomicznej mogli skorzystać w listopadzie i grudniu 2020 r. Warto dodać, że dochody ZGM z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Miasta Rybnika zostały zmniejszone w 2020 r. o ok. 380 tys. zł. W pierwszym kwartale 2021 r. przewiduje się zmniejszenie dochodu z ww. tytułu o ok. 110 tys. zł.

Ulgi podatkowe

W oparciu o obowiązujące przepisy Prezydent Miasta może udzielić przedsiębiorcom i osobom fizycznym indywidualne ulgi na umotywowany i uzasadniony wniosek. Mowa tutaj o odroczeniu terminu płatności albo – w przypadku zaległości – umorzeniu odsetek lub też umorzeniu części należności głównej, związanej z wprowadzeniem stanu epidemii. Wszystkie wnioski dotyczące branż, w których prowadzenie działalności zostało prawnie ograniczone, są rozpoznawane w pierwszej kolejności.

Zwolnienie z opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu

Prezydent Rybnika zawnioskuje do Rady Miasta Rybnika o przyjęcie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców branży gastronomicznej z opłaty drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży.

Uchwała będzie też dotyczyła zwrotu 1/3 opłaty wniesionej przez przedsiębiorców jednorazowo za cały rok w terminie do 31 stycznia 2021 r.

Jeżeli ze względu na stan epidemii zakaz prowadzenia działalności gastronomicznej będzie się utrzymywał, rozważona zostanie możliwość zawnioskowania o zwolnienie z trzeciej raty opłat.

Wsparcie dla organizatorów ogródków wiosenno-letnich

W ubiegłym roku Prezydent Miasta obniżył czynsz dzierżawny za grunt pod tzw. ogródkami na rynku i deptaku. Przedsiębiorcy płacili miesięcznie 1 zł netto za metr kwadratowy gruntu (w terminie od 1 września do 31 października). Z możliwości obniżki skorzystało dziesięciu przedsiębiorców, a uzyskana w ten sposób ulga łącznie osiągnęła kwotę 36 470,33 zł netto.

Jeśli ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez restauratorów będą nadal obowiązywały, a funkcjonowanie tzw. ogródków będzie możliwe, zasadne wydaje się zastosowanie analogicznych obniżek czynszów na czas ograniczeń wynikających z pandemii.

Przy zastosowania obniżki czynszu do wysokości 1 zł netto/m2 za dzierżawę gruntu pod lokalizację ogródków na rynku i deptaku, a także w innych lokalizacjach w mieście szacunkowo wpłynie do budżetu miasta 8.385 zł. Bez zastosowania ulgi byłoby to: 248.700 zł.

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

Warto też pamiętać, że instrumenty wsparcia oferuje przedsiębiorcom Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku. Środki wypłacane przez PUP w Rybniku w ramach tarczy antykryzysowej w 2020 roku i styczniu tego roku to ponad 71 mln zł. Wsparcie otrzymały 10 944 firmy w regionie, z czego 7742 podmioty działają na terenie Rybnika.

Prowadzony jest m.in. nabór wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy w ramach tzw. „tarczy branżowej”. Szczegółowe informacje na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.

/UM Rybnik oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here