Wodzisław Śląski dąży do poprawy jakości powietrza

oze wodzislaw
Fot. MOSiR Centrum

Działania obejmują m.in. termomodernizacje budynków w mieście, dotacje dla mieszkańców, działalność informacyjną i edukację. – Efekty są już widoczne, ale w dalszym ciągu jest wiele do zrobienia. To proces, który wymaga czasu, trafnych decyzji i zaangażowania w sprawę nas wszystkich – podkreśla UM.

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przygotowali informację na temat likwidacji niskiej emisji na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej oraz na styczniową sesję RM.

- reklama -

Wodzisławianie są świadomi zmian

– Mamy już 2021 r. Jego końcówka będzie bardzo ważnym momentem. Od stycznia 2022 r. wszystkich nas obowiązywać będzie bowiem bezwzględny zakaz eksploatacji instalacji, które mają powyżej 10 lat lub też tych nieposiadających tabliczki znamionowej – przypomniała Justyna Zagola, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. – Do końca roku pozostało niewiele czasu, musimy go jak najlepiej wykorzystać, by dostosować się do wymogów stawianych nam przez uchwałę antysmogową dla województwa. Cieszymy się, że mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego mocno interesują się tym tematem, pytają o dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i korzystają z nich. Są bardzo świadomi zmian, niemniej jeszcze wiele pracy przed nami wszystkimi – tłumaczyła naczelnik.

Według działającej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego stacji pomiarowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2020 r. przekroczenia dobowe PM10 występowały w okresie sezonu grzewczego. Wartość średnioroczna pyłu zawieszonego PM10 w latach 2017-2020 wykazuje tendencję spadkową. Taka sama tendencja dotyczy liczby dni z przekroczeniami poziomów określonych w Programie Ochrony Powietrza na terenie Wodzisławia Śląskiego w latach 2018-2020. Liczba dni z przekroczeniem dobowego poziomu dopuszczalnego to: 2018 – 107 dni, 2019 – 68, 2020 – 40).

Inwestycje dla lepszego powietrza

Miasto realizuje szereg zadań inwestycyjnych w zakresie likwidacji niskiej emisji. Przykłady wykonanych ostatnio inwestycji to montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej, w Wodzisławskim Centrum Kultury, budynku administracyjnym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Centrum czy Krytej Pływalni Manta. Duże znaczenie ma też projekt EkoStarówka, którego celem była poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w mieście. W ramach zadania zlikwidowano 34 źródła ciepła, 12 kuchenek węglowych i 1 kominek. Wymiany źródeł ciepła lub termomodernizacje dokonywane są obecnie na terenie miasta m.in. w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych, placówek oświatowych, Służb Komunalnych Miasta. W trakcie jest też wymiana opraw oświetleniowych na Starym Mieście, Nowym Mieście, cmentarzu komunalnym, ul. Marklowickiej i Rybnickiej. W najbliższych planach są m.in. instalacje fotowoltaiczne dofinansowane z pozyskanych środków zewnętrznych, w PP nr 15, PP nr 16, SP nr 28, ZSP nr 1, jednym z budynków Urzędu Miasta.

W 2019 r. został przyjęty program ograniczenia emisji “Czyste powietrze dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022”, którego beneficjentami są osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadaczami innego tytułu prawnego do budynku lub lokalu mieszkalnego położonego na terenie miasta. Miejski program zakłada likwidację: kotłów na paliwo stałe poniżej 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012, miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, kotłów gazowych starszych niż 10 lat, a także podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej lub montaż następujących źródeł ciepła: kotłów węglowych z automatycznym podajnikiem paliwa 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 oraz spełniających wymogi ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, kotłów na biomasę 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 oraz spełniających wymogi ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, kotłów gazowych kondensacyjnych, urządzeń zasilanych energią elektryczną, pomp ciepła dla potrzeb c.o. Ponadto zaplanowano montaż dowolnych technologii wykorzystujących energię odnawialną dla potrzeb przygotowania c.w.u., np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła.

Jak przekazuje Wydział Ochrony Środowiska, w 2020 roku wykonano 439 inwestycji, a w 2021 roku miasto planuje zrealizować wszystkie złożone do końca grudnia 2020 r. wnioski – 634.

Dodatkowo, niezależnie od programów dotacyjnych, w mieście realizowane są założenia uchwał stanowiących instrument zachęcający do prowadzenia przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków – zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, w których przeprowadzono termomodernizację oraz gruntów związanych z tymi budynkami oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których dokonano wymiany źródła ciepła.

„Łączymy z energią” i „Gmina z dobrą energią”

Miasto czynnie uczestniczy w pracach grupy roboczej ds. ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego. Głównym celem działania grupy roboczej jest wypracowanie rekomendacji dla Zarządu Związku Subregionu mających na celu poprawę jakości powietrza. Realizowane są ponadto dwa subregionalne projekty dla mieszkańców: „Łączymy z energią” i „Gmina z dobrą energią”. Cieszą się one dużym zainteresowaniem wodzisławian.

Projekt grantowy „Łączymy z energią” to montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie subregionu. Na terenie miasta zostanie wykonanych 136 instalacji fotowoltaicznych, 20 kotłów na pellet oraz 12 pomp ciepła do c.w.u. Natomiast projekt grantowy „Gmina z dobrą energią” to wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych z terenu subregionu. Dofinansowaniem na terenie miasta objęto następujące technologie: 24 kotły gazowe, 10 kotłów na pellet z biomasy, 1 przyłącze do sieci ciepłowniczej oraz 19 instalacji fotowoltaicznych. Łącznie 37 wniosków mieszkańców Wodzisławia Śląskiego zostało zakwalifikowanych do otrzymania grantów w ramach projektu.

– Nasuwają się wam pytania odnośnie do działań miasta związanych z walką o czystsze powietrze? A może chcielibyście uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła? Wejdźcie w kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska UM – numery tel. 32 45 90 542, 32 45 90 448 – zachęca wodzisławski magistrat.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here