Racibórz. Budowa PSZOK-u idzie pełną parą [ZDJĘCIA]

PSZOK Racibórz
Fot. UM Racibórz

Prace ziemne związane z przygotowaniem terenu ruszyły jesienią 2020 r. 80% to stan zaawansowania wykonanej kanalizacji deszczowej. Trwają prace przygotowawcze konstrukcji. Zakończenie budowy przewidziane jest na połowę tego roku.

Przypomnijmy, PSZOK jest miejscem, do którego mieszkańcy Raciborza mogą dostarczyć wysegregowane odpady komunalne: papier, tworzywa sztuczne, szkło, popioły, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, opony, meble a także odpady budowlane w tym okna, drzwi szyby i gruz betonowy. Jeśli nie masz pewności, co zrobić z powstałym odpadem, a jest on problematyczny i intuicyjnie czujesz, że nie powinien trafić do odpadów zmieszanych ze względu na potencjalnie niebezpieczne zawartości takie jak oleje, smary, farby, lakiery, detergenty, chemikalia czy inne substancje niebezpieczne – należy je dostarczyć właśnie do PSZOKA. Zebrane w punkcie odpady są zagospodarowywane we właściwy sposób i nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

- reklama -

Obecnie PSZOK mieści się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu – Płoni. Dzięki środkom unijnym na tym terenie do czerwca przyszłego roku powstanie nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmujący w pełni uzbrojony w sieci techniczne plac z kontenerami na odpady oraz kontenerem socjalno-biurowym.

Milion złotych z Unii na pierwszy etap

Inwestycja realizowana jest z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Decyzją zarządu województwa śląskiego projekt zakładający budowę PSZOK-u otrzymał milion złotych (1 006 813,38 zł tys. zł) unijnego wsparcia. To 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” sp. z o.o. , które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Projekt polega na budowie I etapu nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w mieście Racibórz wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta (w tym dzieci i młodzieży szkolnej) dotyczącej zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zapobiegania powstawania odpadów, popularyzacji właściwej ich segregacji oraz promocji postaw proekologicznych i odpowiedzialności za jakość środowiska.

Zakres prac przewidzianych w I etapie inwestycji:

– montaż kontenera socjalno-biurowego z pełnym wyposażeniem instalacyjnym i socjalnym
– montaż wagi samochodowej
– uzbrojenie terenu w plac technologiczny z wewnętrznymi osiami komunikacji
– budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, doprowadzenie sieci wodociągowej
– utwardzenie placu pod kontenery na odpady
– wyposażenie placu PSZOK w kontenery na odpady
– przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta

1 mln 200 tys. zł na etap drugi

W drugim etapie inwestycji PSZOK rozbudowany zostanie o budynek hydroforni z częścią magazynową i techniczną. Zadanie, podobnie jak w pierwszym etapie, obejmować będzie kampanię informacyjno-edukacyjną. Wysokość otrzymanego dofinansowania to 1 232 431,78 zł.

Wydatki ogółem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych szacuje się na blisko 3 i pół miliona złotych (3 422 125,77 zł ), z czego wydatki kwalifikowalne do dofinansowania wynoszą 2 766 216,07 zł, a dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych wyniosą: 2 264 936,90 zł.

/UM Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here