Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 25 kwietnia

rodzic dziecko mama
Fot. freepik.com

Zasiłek przysługuje wtedy, gdy placówka oświatowa dziecka bądź dorosłej osoby niepełnosprawnej jest zamknięta albo działa w ograniczonym zakresie.

Już od ponad roku rodzice w sytuacji, gdy placówka oświatowa jest zamknięta bądź prowadzi zdalne nauczanie, mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Z zasiłku można skorzystać także, gdy z powodu pandemii dzieckiem nie może zająć się niania zatrudniona na umowie uaktywniającej lub opiekun dzienny. Świadczenie to przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom także osób dorosłych – do 24. roku życia, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- reklama -

Zgodnie z przepisami do 18 kwietnia m.in. żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szkoły podstawowe, przedszkola mają obowiązek zapewnienia opieki dzieciom osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wykonujących działania ratownicze. – Jeżeli jednak rodzic nie skorzysta z opieki nad dziećmi zapewnionej przez taką placówkę, wówczas przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast jeśli rodzic skorzysta z takiej opieki, to nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Zasiłek został wydłużony do 25 kwietnia.

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic, który ma własną działalność gospodarczą, składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wzór oświadczenia jest na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl).

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80% wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here