200 tys. zł na wsparcie młodych strażaków z woj. śląskiego

osp wfosigw
Fot. Mirosław Cichy

Na zakup sprzętu ćwiczebnego, bojowego i umundurowania z WFOŚiGW w Katowicach będzie można uzyskać do 15 tys. zł, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął realizację pilotażowego Programu dofinansowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego. Środki mają być przeznaczone na zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników w odzież ochronną, sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ćwiczebny. Wnioskodawcy mogą uzyskać dofinansowanie w formie dotacji sięgające 80% kosztów kwalifikacyjnych. Na program WFOŚiGW przeznaczy łącznie 200 tys. zł.

- reklama -

– Od lat dofinansowujemy straż pożarną w naszym regionie, zarówno zawodowców jak i ochotników. Teraz chcemy też doposażyć młodych ochotników. Docierały do nas informacje, że brakuje środków na zakup odzieży ochronnej, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ćwiczebnego. I to właśnie dofinansujemy. Na razie jest to program pilotażowy, ale jeśli zapotrzebowanie okaże się duże, będziemy go kontynuowali – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Na zakup sprzętu ćwiczebnego, bojowego i umundurowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie można uzyskać do 15 tys. zł, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami są gminy i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego, które uzyskały pozytywną opinię co do zakresu rzeczowego i ilościowego powiatowych i miejskich PSP oraz posiadają Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

Wnioski można składać do 11 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Szczegóły na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/nabor-wnioskow-i-dofinansowania-zadan-w-zakresie-doposazenia-i-zapewnienia-gotowosci-mlodziezowym-druzynom-pozarniczym-mdp-w-ramach-priorytetu-nz-2-1.html.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here