Petycje i apel do premiera nieskuteczne. Umowa na przebudowę ul. Bema podpisana

bema
Ul. Bema w Raciborzu

– Ten remont jest pod hasłem poprawy bezpieczeństwa, jednak zamiast poprawić bezpieczeństwo, zdaniem eksperta i naszym zdaniem, znacznie je pogorszy, a ulica stanie się bardzo uciążliwa dla całej okolicy poprzez znaczny wzrost ruchu, hałasu, spalin ilości i prędkości pojazdów – tłumaczą autorzy petycji.

W ubiegły piątek 30 kwietnia autorzy petycji w sprawie projektu przebudowy ul. Bema, pod którymi podpisało się w sumie ponad tysiąc mieszkańców Raciborza, po raz kolejny zawiadomili prezydenta Raciborza Dariusza Polowego i władze miasta, że sprawa remontu została oddana przez przedstawicieli mieszkańców do sądu. – W piątkowym piśmie prosiliśmy po raz kolejny o ugodę i zmianę błędnego projektu przebudowy ul. Bema oraz o zmianę organizacji ruchu z dwu na jednokierunkowy z ograniczeniem prędkości. Prosiliśmy równocześnie prezydenta o niepodpisywanie umowy z firmą remontową. Niestety, 5 maja dowiadujemy się, że mimo naszych wielu, petycji, monitów, maili, pism i próśb pan Dariusz Polowy podpisał zaraz po długim majowym weekendzie umowę na realizację przebudowy tej drogi – mówią inicjatorzy akcji. Zobacz treść pozwu.

- reklama -

W piątkowej wiadomości do władz autorzy przypomnieli także, że kilka miesięcy temu zawiadomili premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że mieszkańcy pozwali do sądu UM Racibórz i prezydenta Raciborza Dariusza Polowego, ponieważ to premier miał zdecydować, czy dofinansuje tą przebudowę. – Niestety (…) pan premier, jak się dowiedzieliśmy pod koniec kwietnia 2021 r., przyznał to dofinansowanie. Ten remont jest pod hasłem poprawy bezpieczeństwa, jednak zamiast poprawić bezpieczeństwo, zdaniem eksperta i naszym zdaniem, znacznie je pogorszy, a ulica stanie się bardzo uciążliwa dla całej okolicy poprzez znaczny wzrost ruchu, hałasu, spalin ilości i prędkości pojazdów – tłumaczą.

Pełna treść e-maila do prezydenta Raciborza, Przewodniczącego Rady Miasta Mariana Czernera i Rady Miasta (zachowano oryginalną pisownię):

Oficjalnie zawiadamiamy w imieniu mieszkańców, że sprawa przebudowy ulicy Bema została zgłoszona do sądu jako pozew sądowy przez kilku mieszkańców, ( w tym mieszkańca ulicy Bema ) przeciwko Urzędowi Miasta Racibórz i prezydentowi Raciborza Dariuszowi Polowemu. Nie zgadzamy się na przebudowę tej ulicy wg. obecnego fatalnego projektu. Domagamy się jak najszybszej zmiany tego projektu oraz zmiany organizacji ruchu na ulicy Bema z dwu na jednokierunkowy ruch z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Ponownie prosimy Pana Prezydenta o ugodę , nie podpisywanie umowy na finansowanie tej drogi oraz nie podpisywanie umowy z wykonawcą przebudowy (aby nie było konieczności rozwiązywania sporu na drodze sądowej ) rozwiązanie naszego sporu i zrobienie korekty projektu przebudowy ulicy Bema wg. naszych próśb i sugestii. Nie zgadzamy się na udrażnianie ulicy Bema ( dla samochodów) poprzez poszerzenie odcinka na długości 150 m między ulicą Jeziorową a Wandy co nastąpi gdy doprowadzi Pan Prezydent do zabetonowania istniejących trawników wzdłuż ulicy pod zatokę parkingową. Takie udrożnienie drogi spowoduje, że stracimy zabrukowując ok. 500 m2 zieleni przy tej ulicy summa summarum po lewej i po prawej stronie ul.Bema). Kierowcy będą mogli wówczas rozwijać znacznie większe prędkości na tej drodze, co doprowadzi do wzrostu hałasu i emisji spalin oraz wzrostu zagrożenia i zwiększenie ilości samochodów korzystających z tej drogi, niż obecnie, co nie jest wskazane ze względu na sąsiedztwo parku, przedszkola i osiedla mieszkaniowego i podczas gdy w całej EU i Polsce zazielenia się ulice , zrywa bruk sieje trawę oraz sadzi drzewa i krzewy, uspokaja i ogranicza się ruch samochodów czy nawet zamyka drogi dla samochodów a nie z zielonych zamienia na betonowe i nie wzmaga ruchu pojazdów w strefie wymaganego jak najmniejszego ruchu, ciszy spokoju czystego powietrza i bezpieczeństwa jak chce się zrobić na ul. Bema przy parku Roth, przedszkolu i osiedlu mieszkaniowym. Równocześnie zwracamy się z tym samym apelem i prośbą do radnych miejskich i przewodniczącego rady miasta pana Mariana Czernera aby nie przyjmować środków z Warszawy na przebudowę tej drogi do czasu prawomocnego wyroku sądowego lub ugody aby zawiadomić Pana Premiera, że sprawa ulicy Bema jest w sądzie, aby zamroził te środki, że mieszkańcy muszą się po sądach włóczyć i zdrowie sobie niszczyć i ponosić koszty aby ratować ulicę Bema przed betonozą i próbą zwielokrotnienia ruchu samochodów na niej szkodliwym projektem przebudowy. Nie jesteśmy przeciwni przebudowie ulicy Bema ale nie zgadzamy się absolutnie na remont w takiej postaci jak chce zrobić pan prezydent Dariusz Polowy.”( 6 podpisów przedstawicieli mieszkańców).

Dodajmy, że już parę miesięcy temu zawiadamialiśmy Pana Premiera, że mieszkańcy pozwali do sądu UM Racibórz i prezydenta Raciborza Dariusza Polowego a to w sytuacji że pan premier miał zdecydować czy dofinansuje tą przebudowę. Niestety mimo powiadomienia Premiera, że mieszkańcy Raciborza weszli w sądowy spór z UM i Prezydentem Raciborza w sprawie przebudowy tej ulicy Pan premier jak się dowiedzieliśmy pod koniec kwietnia 2021 roku przyznał to dofinansowanie. Ten remont jest pod hasłem poprawy bezpieczeństwa jednak zamiast poprawić bezpieczeństwo zdaniem eksperta i naszym zdaniem znacznie je pogorszy a ulica stanie się bardzo uciążliwa dla całej okolicy poprzez znaczny wzrost ruchu, hałasu, spalin ilości i prędkości pojazdów.

Chcemy zaznaczyć, że w jednej z ostatnich z petycji ( styczniowej ) w sprawie przebudowy i zmiany fatalnego projektu ulicy Bema do prezydenta Raciborza i władz miasta, podpisało się prawie 40 osób w tym 23 osoby z samej ulicy Bema prosząc o zmianę projektu dla tej drogi, nie remontowanie jej wg. obecnego błędnego i szkodliwego projektu, oraz proszących władze miasta i prezydenta Raciborza Dariusza Polowego o zmianę organizację ruchu z dwu na jednokierunkową z ograniczeniem prędkości. dla ograniczenia na niej już obecnie zbyt dużego i uciążliwego jak na tą lokalizację ruchu samochodowego. Z kolei w sierpniowej petycji z 2020 roku podpisało się w tej sprawie prawie 300 osób a lutowej 2020 roku przeszło dwa razy tyle mieszkańców.

W Raciborzu na przestrzeni ostatnich lat wydano wiele milionów złotych na projekty , których efektem jest dziś rozgoryczenie i oburzenie wielu mieszkańców Raciborza jak i przyjezdnych bo doprowadzono do zeszpecenia miasta, likwidacja wielu terenów i przestrzeni zielonych , betonozy Raciborza, wycinki wielu drzew i krzewów, i odebrania przestrzeni mieszkańcom. Przykładów jest wiele. Najnowszym przykładem betonozy w Raciborzu bez jakichkolwiek konsultacji z mieszkańcami jest skwer na przeciwko Ekonomika, pomiędzy ulicami Długą i Gimnazjalną gdzie obecne władze miasta zdecydowały, że skwer ten zyska nazwę związaną z bractwem strzeleckim i z tego powodu obecne władze Raciborza będą tam przenosić armatę z bulwarów na ten skwer. To skutkuje, że właśnie zabrukowuje się i zalewa betonem sporą część trawników na tym skwerze pod tą armatę i pod tablicę pamiątkową. Skwer ten ostał się przed betonozą ulicy Długiej. Teraz i on jest brukowany. Oprócz tego z tego skweru część zieleni zabrukowuje się pod miejsce parkingowe podczas gdy ten parking można było swobodnie zrobić na ulicy Długiej bez konieczności niszczenia zieleni i tak małego skweru. Usunięto też cały istniejący zdrowy tam żywopłot. Ten przykład jak jeden z wielu pokazuje, że władze Raciborza i raciborscy urzędnicy nie liczą się z istniejącą zielenią i przy każdej okazji likwidują ją i betonują co się da. Miasto staje się coraz bardziej nieprzyjazne a jakość życia dla mieszkańców w nim jest coraz gorsza. Uważamy, że miejsce armaty na bulwarach było dobre i nie trzeba jej było wcale przenosić. Jeżeli koniecznie wg. Prezydenta ta armata ma stanąć i być przeniesiona z bulwarów w tą okolicą to w tej części miasta, jest wystarczająco dużo zabrukowanego ostatnio miejsca ( ulica Długa) gdzie można by postawić tą armatę i nie niszczyć betonem i brukiem zielonego skweru, który się zachował po betonozie ulicy Długiej. Dlatego prosimy i apelujemy jeszcze raz do Radnych Raciborza oraz Pana Przewodniczącego Rady Miasta aby zatrzymać realizację kolejnego fatalnego i szkodliwego projektu, w tym przypadku przebudowy ulicy Bema. Przebudowa tej ulicy wg.obecnego projektu doprowadzi do wielu negatywnych skutków, zarówno dla użytkowników Parku Roth, dzieci z przedszkola na ulicy Bema, mieszkańców ulicy Bema oraz spacerowiczów na tej ulicy. Remontować aby remontować i zniszczyć ludziom życie i przestrzeń miasta nie sztuka. Apelujemy już teraz tylko do Rady Miasta i Pana Przewodniczącego Rady bo pan prezydent Raciborza Dariusz Polowy kompletnie nie słucha głosu mieszkańców Raciborza i robi co chce nie bacząc na konsekwencje, petycje i prośby mieszkańców. Dalsze jego proszenie jest wg. nas zupełnie bezcelowe. Drodzy Radni ! Prosimy, wysłuchajcie naszego głosu 1 tyś mieszkańców, nie pozwólcie zniszczyć kolejnej części Raciborza. Przy parku i przedszkolu nie można wzmagać ruchu samochodów i betonować istniejącej tam zieleni do czego doprowadzi przebudowa wg. tego projektu. Jeżeli Pan Prezydent Dariusz Polowy potrafił oddać pieniądze „z placu Długosza” bo nie podobał mu się projekt ( chce sprzedać i zabudować ten plac także wbrew woli setek mieszkańców Raciborza ) to tym bardziej nie można teraz realizować tego fatalnego projektu przebudowy ulicy Bema wbrew woli mieszkańców tylko dlatego, że Premier wbrew woli mieszkańców przyznał dofinansowanie na błędny i szkodliwy projekt. Projekt dla ul. Bema można w krótkim czasie zmienić o co prosimy już od 2019 roku pana Dariusza Polowego i jego urzędników bez najmniejszego efektu . To co reprezentuje pan prezydent Dariusz Polowy jest wg. nas arogancją w stosunku do nas mieszkańców i szkodzeniem miastu. W załączniku zamieszczamy obszerne fragmenty naszego pozwu sądowego w sprawie przebudowy ulicy Bema złożonego do sądu 18 lutego 2021 roku wraz z załączonymi do niego przykładami jak się to robi gdzie indziej. W pozwie pokazujemy, że prezydent Polowy ma świadomość, że po przebudowie ulicy wg. tego błędnego projektu wzrosną tam prędkości samochodów i natężenie ruchu, wzrostu niebezpieczeństwa oraz, że zlikwidowane zostaną znaczne ilości istniejących tam trawników a mimo wszystko oficjalnie twierdzi, że przebudowa tej drogi do tego nie doprowadzi. i przemilcza te fakty.

My niżej podpisani
(imiona i nazwiska do wiadomości redakcji)

oprac. /kp/

- reklama -

17 KOMENTARZE

 1. Mam nadzieję, że w tym przypadku wygramy my mieszkańcy Raciborza i zatrzymany ten projekt przebudowy ul. Bema. Bo teraz ten projekt jest na szkodę mieszkańców. Mam nadzieje, że Prezydent teraz uważniej wysłucha nas mieszkańców.

 2. Mam nadzieję, że teraz Prezydent Raciborza wysłucha mieszkańców i zmieni projekt ul. Bema który teraz jest że szkodą dla nas. Stop betonowaniu Raciborza , tam powinna być ul. Jednokierunkowa. Ulica przy parku powinna być spokojna, cicha. Poza tym jest tam przedszkole, tam ruch również powinien być mniejszy.

  • Ale czy mieszkańcy ulicy Bema nie mają sami samochodów? Czy sami nie jeżdzą po drogach?
   To nie jest ich prywatna droga wewnętrzna a ulica wszystkich w mieście.
   Inni mieszkańcy trochę odetchną bo ruch się rozłoży równomiernie.

 3. Może Premier pomoże i zablokuje finansowanie remontu ulicy Bema ? Obecny projekt jest bublem do zmiany. Tak jak do zmiany jest w Raciborzu Prezydent Polowy.

 4. Może Premier pomoże i zablokuje finansowanie remontu ulicy Bema ? Obecny projekt jest bublem do zmiany. Tak jak do zmiany jest w Raciborzu Prezydent Polowy.

 5. Tak się marnotrawi pieniądze rządowe. A na likwidację smogu w Raciborzu i remonty budynków wielorodzinnych należących do miasta pieniędzy z rządu nie dadzą. I tak się rządzi w Warszawie, Katowicach i Raciborzu. Nie betonu nam potrzeba ta ulica wcale nie jest w jakimś pilnym wymaganym stanie do remontu. Zdrowie ludzi powinno być najważniejsze dla Rządu a nie remonty dróg i to według takich planów jak ten który jest zły ze złymi następstwami potem. Boże zlituj się nad nami, oświeć kogo trzeba, bo nasze miasto zginie przy takim rządzeniu a my wraz z nim w tym smogu i betonie i samochodach.

 6. Zostawcie Bema w spokoju !!!! To co chce z nią zrobić prezydet Polowy woła o pomstę do nieba. Niech na Ocicach sobie tak remontuje.Chcemy zmiany projektu Panie Prezydencie i nie realizowanie tego Pana tragicznego
  betonowego projektu aby przy parku jeździło po przebudowie trzy razy wiecej samochodów niż obecnie i aby zamieniać zieleń na beton.Nie zgadzany się. Tu jest park i przedszkole.Tu ludzie chcą odpoczynku a nie spalin samochodów i hałasu. Pierw prezydent obiecuje że będzie Bema jednokierunkowe a potem że nie będzie.Chcemy jednokierunkowej na Bema a nie autostrady dla samochodow przy samym parku.Wielu z nas mieszka na ulcy Bema i nie zgadzamy się na taki remont !

  • Chcieliście pisowskiego prezydenta to macie teraz traktowanie jak szarą masę bez głosu w jakichkolwiek sprawach. Bema po przebudowie będzie koszmarem dla parku Roth mieszkańców i tych biednych dzieci z przedszkola przy Bema.

 7. Znajomy tak dziś powiedział jak się dowiedział, że Premier dał na ten projekt Bema pieniądze. PiSOWCY BETONOWCY.

 8. Co maja powiedzieć inni mieszkający przy ruchliwych ulicach fajnie mieszkać w centrum a jednak na uboczu jak napisał jeden tutaj rozsądny a nie broniący tylko własnych interesów ruch się rozłoży i dzięki temu będzie bezpieczniej. Przy tej ulicy chodniki praktycznie puste i rzadko kiedy ktoś przechodzi przez ulicę .

 9. Ul. Bema jest obecnie najgorszą drogą w Polsce południowej. Wiele jeżdżę po Polsce i nawet na wsiach nie widuję tak dziurawych, falujących i od dziesięcioleci nie remontowanych dróg jak właśnie jak ul. Bema w centrum Raciborza. Asfaltujemy drogi jakieś boczne, wiejskie a drogi w centrum nie – ciekawe, nieprawdaż?
  Argumenty nielicznych protestujących „pseudoekologów” są tak cieniutkie merytorycznie, że głowa boli. Jestem w stanie zbić każdy argument ale nie o to tu chodzi aby się przekomarzać.
  Remont jest konieczny natychmiast a nie za 5 lub 7 lat. Lata to już czekamy na jej remont.
  Niszczenie zieleni – bzdura – jakby niszczono stuletnie dęby też bym protestował ale tu chodzi o źle prowadzone i utrzymane trawniki, na których psy robią i nikt po swoich pupilach nie sprząta – wiem bo widzę z okna. Też mi zieleń. A auta na drodze, „na dziko” i tak stoją i tak stoją.
  W końcu Pan Prezydent Dariusz Polowy podjął dobrą decyzję. Tych co chcą remontu tej drogi jest o wiele więcej niż tych przeciwko tylko nie są tak głośni. Tylko od lat cierpliwie czekają na remont drogi, na którym bardzo łatwo zniszczyć zawieszenie.

 10. Ul. Bema jest obecnie najgorszą drogą w Polsce południowej. Wiele jeżdżę po Polsce i nawet na wsiach nie widuję tak dziurawych, falujących i od dziesięcioleci nie remontowanych dróg jak właśnie jak ul. Bema w centrum Raciborza. Asfaltujemy drogi jakieś boczne, wiejskie a drogi w centrum nie – ciekawe, nieprawdaż?
  Argumenty nielicznych protestujących „pseudoekologów” są tak cieniutkie merytorycznie, że głowa boli. Jestem w stanie zbić każdy argument ale nie o to tu chodzi aby się przekomarzać.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here