D. Polowy o budowie szatni LKS Brzezie: Potrzebna dyskusja w szerokim gremium

LKS Brzezie
Zdjęcie poglądowe

Zdaniem prezydenta Dariusza Polowego decyzja w zakresie projektu i funkcji nowego obiektu powinna być podejmowana w porozumieniu i w obecności bezpośrednio zainteresowanych osób i jednostek. 

Temat budowy szatni dla LKS Brzezie poruszył ostatnio w interpelacji przewodniczący rady Marian Czerner. – W budżecie na 2020 rok Rada Miasta przyjęła wydatek na ten cel w kwocie 1 mln zł, ale dotąd nie doczekaliśmy się żadnych informacji w tej sprawię w kontekście podjętych przez Pana działań. Także złożony przez Pana jesienią 2020 r. wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na połączeniu w jednym projekcie budowy szatni dla LKS Brzezie i boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Srebrnej nie znalazł zrozumienia i oczekiwanego dofinansowania. Wielokrotnie prosiliśmy Pana, by nie łączyć tych dwóch spraw – napisał Marian Czerner. Podkreślił, że problem złego stanu technicznego szatni jest powszechnie znany i wymaga podjęcia pilnych działań. Poprosił prezydenta o przedstawienie stanu dotychczas podjętych prac oraz planowanych na ten rok. O sprawie pisaliśmy tutaj: Co z budową szatni dla LKS Brzezie? Marian Czerner interpeluje do prezydenta 

- reklama -

Prezydent odpowiada

D. Polowy, w odpowiedzi na interpelację w sprawie budowy nowego obiektu, poinformował, że projekt budynku przygotowany w 2018 roku wynikał z potrzeby zgłoszonej przez członków LKS Brzezie reprezentujących lokalną wspólnotę. – Ze względu na fakt, że taka inwestycja musi odpowiadać przede wszystkim realnym potrzebom społeczności, a nie być narzuconą wizją osób spoza lokalnej grupy, decyzja w zakresie projektu i funkcji nowego obiektu powinna być podejmowana w porozumieniu i w obecności bezpośrednio zainteresowanych osób i jednostek – napisał włodarz. – Dodatkowo informuję, że propozycja którą przedstawiłem do budżetu miasta była realizacją uzgodnień poczynionych przez ówczesnego prezydenta Raciborza Pana Mirosława Lenka z mieszkańcami Brzezia. Dlatego stoję na stanowisku, że dyskusja w przedmiotowej sprawie powinna odbyć się w szerokim gremium z udziałem przedstawicieli LKS Brzezie, Pana Mirosława Lenka oraz zainteresowanych radnych miasta – zakończył prezydent.

/oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here