O Parku Kulturowym Stare Miasto w Raciborzu z przedsiębiorcami i ekspertami

park kulturowy stare miasto (3)
Rozmowy z przedsiębiorcami o ładzie przestrzennym i estetyce rynku

Jak zapowiedział Dawid Wacławczyk, w przyszłości Miasto bez opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie będzie podpisywać z restauratorami umów na wynajem powierzchni rynku.

Wczoraj, 13 maja, odbyło się kolejne spotkanie z restauratorami prowadzącymi działalność w obrębie raciborskiego rynku i Starego Miasta. Celem było omówienie projektu zarządzenia prezydenta miasta w sprawie ogródków gastronomicznych na Rynku i ul. Długiej, prace nad parkiem kulturowym oraz zacieśnienie współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- reklama -

Jak podkreśla magistrat, potrzeba wprowadzenia zarządzenia regulującego kwestie kształtu oraz kolorystyki ogródków gastronomicznych w obrębie Starego Miasta wynika przede wszystkim z chęci zaprowadzenia porządku nad panującym dziś chaosem w tym obszarze. Kwestie proponowanych w zarządzeniu zapisów były szeroko dyskutowane podczas spotkania. Dotyczyły one m.in. dopuszczalnych wymiarów ogródków, okresu ich funkcjonowania – sezonowe czy całoroczne, dozwolonej kolorystyki parasoli i markiz, a także urządzeń zabawowych dla dzieci w obrębie ogródków. Część przedsiębiorców nie dopełnia ciążącego na nich obowiązku uzgadniania z konserwatorem kwestii wyglądu i gabarytów ogródków. Jak zapowiedział wiceprezydent Dawid Wacławczyk, w przyszłości Miasto bez opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie będzie podpisywać z restauratorami umów na wynajem powierzchni rynku.

– To trudny czas dla przedsiębiorców, zwłaszcza dla gastronomii, dlatego nie narzucamy tempa prac nad nowymi regulacjami. Konsultujemy i dopracowujemy jej zapisy. Pracujemy nad wypracowaniem takich zapisów, które z jednej strony pozwolą nam osiągnąć zamierzony efekt, z drugiej będą akceptowalne przez lokalny biznes. Dążymy do kompromisu – zapewnił Dawid Wacławczyk.

Planowane są kolejne spotkania w ramach prac nad parkiem kulturowym z przedsiębiorcami, a także przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych i mieszkańcami Raciborza.

Natomiast przed tygodniem ekspertki Instytutu Myśli Polskiej im. W. Korfantego z działu Centrum Dziedzictwa Kulturowego przeprowadziły interdyscyplinarny warsztat dla członków zespołu ds. Parku Kulturowego Stare Miasto w Raciborzu. Prowadzone były między innymi ćwiczenia wprowadzające do problematyki różnorodności społecznej oraz kreatywne mapowanie obszaru przyszłego parku. Tworzone były przestrzenne wizualizacje idei parku, dyskutowano także nad nazwą przyszłego parku kulturowego. W części teoretycznej omówione zostały dobre praktyki na przykładach powołanych już parków kulturowych oraz przedstawione zostały wartości historyczne i architektoniczne starego miasta.

– Dzięki warsztatom dotyczącym procesu tworzenia Parku Kulturowego, jakie przeprowadziły dla nas ekspertki reprezentujące Instytut Korfantego, udało się nam uwierzyć w to, że nasza praca w Urzędzie Miasta może i powinna być kreatywna, twórcza, łamiąca schematy. Było to prawdopodobnie ostatnie działanie w murach na Batorego ograniczone do grona pracowników struktur miejskich. Kolejne działania będziemy prowadzić z mieszkańcami na mieście. Będziemy się spotykać, by rozmawiać, namierzać problemy, słuchać państwa pomysłów, ale także, po to by spojrzeć na Racibórz oczami ekspertów spoza miasta – powiedział Dawid Wacławczyk.

fot. UM Racibórz
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj