Projekt Park Kulturowy Stare Miasto

rynek racibórz

Park kulturowy to specjalna forma ochrony terenów krajobrazowych z zabytkami typowymi dla lokalnej tradycji budowlanej i osadniczej. Na terenie parku kulturowego zostałyby wprowadzone zakazy i obostrzenia dotyczące np. umieszczania tablic lub ogłoszeń reklamowych, bądź form małej architektury.

Zamierzenie jest takie, by ochraniać i uwidaczniać dorobek architektoniczny, urbanistyczny i historyczny miasta. Prace nad projektem stworzenia parku kulturowego w Raciborzu trwają od września zeszłego roku. Zaangażowany w projekt jest m.in. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Łukasz Konarzewski. Na jednym z roboczych spotkań, powiedział on, że Racibórz jest na początku drogi do stworzenia parku kulturowego. Wspomniał również że ten proces w Poznaniu trwał 2 lata. „Walka jest trudna, wymaga niełatwych rozmów m. in. z przedsiębiorcami, ale jest tego warta. To Wasz dom, chciejcie aby był wyjątkowy” – powiedział Łukasz Konarzewski.

- reklama -

W spotkaniu roboczym wzięli udział dyrektorzy lokalnych instytucji kultury oraz urzędnicy. Natomiast decyzja o rozpoczęciu prac w związku z utworzeniem parku kulturowego w Raciborzu została podjęta 19 grudnia 2019 r. przez Radę Miasta.

Założenia parku kulturowego

Ustalono, że park kulturowy w Raciborzu miałby być stworzony na terenie śródmieścia na obszarze biegu dawnych murów miasta i dawnego przedmieścia Bronki. Pozwoli to na zwiększenie atrakcyjności turystycznej starówki, a także uwypuklenie walorów architektonicznych i historycznych miasta.

Jeśli uchwała zostanie wcielona w życie, to w przeciągu 12 miesięcy od jej uchwalenia, z dachów i elewacji frontowych zabudowań przestrzeni publicznych, w miejscach widocznych z poziomu przechodnia, zostaną usunięte maszty, anteny i klimatyzatory. Zostanie także uporządkowana sprawa ogródków gastronomicznych, ponieważ według zapisów uchwały, mogą one funkcjonować tylko według ściśle określonych zasadach, które dotyczą przykładowo wysokości i rodzaju ogrodzeń, kolorów parasoli i markiz itp.
Co więcej, zgodnie z uchwałą, zostałby wprowadzony zakaz wykorzystywania bilbordów, banerów i szyldów reklamowych, wyższej niż parter. Zgodnie z zapisami ustawy, zmianie podlega również wielkość, ilość oraz kolorystyka reklam i szyldów. Przykładowo szyldy miałyby być wykonane w formie czarnych, ciemnobrązowych lub złotych liter ażurowych (maksymalnie do 40 cm), umieszczonych na ścianie, bez dodatkowego tła.

Uchwała obejmuje również obostrzenia dotyczące witryn sklepowych, zgodnie z którymi wyklejanie może odbywać się tylko na obszarze 20% powierzchni, w stonowanej kolorystyce, dopasowanej pod względem estetycznym do wyglądu całego budynku.

Projekt uchwały w całości, który definiuje wprowadzenie Parku Kulturowego Starego Miasta w Raciborzu, a także formularz wniosku, mogą Państwo znaleźć na stronie Urzędu Miasta Racibórz.

Ostateczna decyzja dotycząca realizacji projektu lub nie, zostanie podjęta przez Radę Miasta, na podstawie głosowania. Najpierw jednak trzeba przeprowadzić konsultacje społeczne oraz uzgodnienia z konserwatorem wojewódzkim.

Podjęte działania mają na celu wzrost świadomości, a także wzbudzenie w mieszkańcach odpowiedzialności za publiczną przestrzeń miasta.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here