Dariusz Polowy: Gra polityczna jest stawiana ponad procedury

Prezydent Dariusz Polowy
Prezydent Dariusz Polowy

Regionalna Izba Obrachunkowa jest za tym, aby udzielić prezydentowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020. Innego zdania jest opozycja. Prezydent uważa, że gra polityczna jest stawiana ponad procedury, dobro miasta i jego mieszkańców.

Poniedziałkowa (28.06) konferencja prezydenta Dariusza Polowego dotyczyła opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Racibórz w sprawie nieudzielenia prezydentowi absolutorium za 2020 rok.

- reklama -

Prezydent przekazał podczas konferencji, że RIO negatywnie zaopiniowało uchwałę Komisji Rewizyjnej i nie zgadza się z tym, co komisja wnioskuje. – W uzasadnieniu RIO jednoznacznie wskazuje, że argumenty komisji nie mogą być brane pod uwagę w sprawie udzielenia absolutorium, bo nie dotyczą tej sprawy – powiedział Dariusz Polowy. Prezydent przytoczył trzy argumenty, które zostały wyjaśnione przez RIO na jego korzyść. Chodzi o śledztwo w sprawie wiceprezydenta Dawida Wacławczyka, podział środków na sport oraz objęcie udziałów w spółce komunalnej. Szczegóły w poniższym zapisie wideo oraz dokumentach przekazanych przez magistrat.

Oświadczenie prezydenta

Szanowni Państwo

Zwracam się za pośrednictwem Państwa do wszystkich raciborzan. Mamy kolejną odsłonę
politycznego spektaklu układanego przez opozycję w radzie miasta.

Najważniejszą informacją jest fakt, że Regionalna Izba Obrachunkowa jednoznacznie negatywnie opiniuje uchwałę Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącą jest Anna Szukalska. Oznacza to, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie zgadza się z tym o co wnioskuje Komisja Rewizyjna. Regionalna Izba Obrachunkowa jest za tym aby udzielić prezydentowi miasta absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020.

W uzasadnieniu do swojego postanowienia RIO jednoznacznie wskazuje, że argumenty jakie użyła Komisja Rewizyjna absolutnie nie mogą być brane pod uwagę w sprawie udzielania absolutorium z wykonania budżetu. Są to argumenty, które w ogóle nie dotyczą tej sprawy.

Oznacza to że po raz kolejny gra polityczna jest stawiana ponad procedury, ponad dobro
miasta i jego mieszkańców.

Spójrzmy jak RIO oceniło te 3 argumenty Komisji Rewizyjnej:

1. Komisja Rewizyjna mylnie argumentuje że nie można udzielić prezydentowi absolutorium
bo prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wiceprezydenta Dawida Wacławczyka. Przecież to ci sami ludzie skierowali tą sprawę do prokuratora, aby potem używać tego jako argumentu przeciw prezydentowi. RIO wskazuje, że nie ma to żadnego związku z wykonaniem budżetu. Ponadto wszyscy wiemy że prokuratura szybko wyjaśniła sprawę stwierdzając że żadnego naruszenia prawa nie było i umorzyła postępowanie.

2. Komisja Rewizyjna mylnie argumentuje że nie można udzielić prezydentowi absolutorium
bo w podziale środków na sport naruszył zasady udzielania dotacji. RIO stwierdza że prezydent wykonał te zadanie zgodnie z uchwałą Rady Miasta. Również tu Komisja Rewizyjna podpiera się mglistymi wątpliwościami a nie faktami.

3. Komisja Rewizyjna mylnie argumentuje że nie można udzielić prezydentowi absolutorium
bo bez zgody Rady Miasta objął udziały w spółce komunalnej. RIO jasno wskazała że działania prezydenta w tym zakresie były zgodne z prawem i polegały na ścisłym wykonaniu uchwał Rady Miasta.

Jak Państwo widzicie 3 argumenty i wszystkie 3 zostały przez RIO w sposób jasny wyjaśnione na korzyść prezydenta. RIO jednoznacznie stwierdziła jasno cyt. „charakter przedstawionych zarzutów wykracza poza zakres instytucji absolutorium”

Warto podkreślić, że oprócz tych 3 argumentów Komisja Rewizyjna stwierdziła również:
– „dochody wykonano w kwocie 272 mln zł, co stanowiło 101,51% planu”,
– „wydatki zrealizowano w kwocie 242,9 mln zł, co stanowi 91,76% ogółu planu”,
– „budżet Miasta zamknął się za 2020 rok wynikiem dodatnim (różnica: dochody – wydatki) w wysokości 29,6 mln. zł”,
– „ze środków budżetu miasta z 2020 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.5 mln. zł tj. 100% planu po zmianach. Spłaty były regulowane zgodnie z zawartymi umowami”,
– „Prezydent Miasta, realizując zadania związane z wykonywaniem budżetu, kierował się
zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Największy wpływ na wykonanie budżetu gminy miały czynniki zewnętrzne w
postaci pandemii COVID-19 i skutków jakie wywołuje w sferze gospodarczej i społecznej.”

Warto również zacytować stwierdzenie RIO:

„Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający stwierdza, że w zakresie oceny wykonania przez Prezydenta Miasta budżetu na 2020 rok Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag, a wręcz oceniła, iż: „Prezydent Miasta, realizując zadania związane z wykonywaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.”, natomiast przedstawione przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Racibórz zarzuty i nieprawidłowości nie są związane bezpośrednio z wykonywaniem budżetu j.s.t i w związku z tym nie mogą stanowić przesłanek uzasadniających sformułowanie wniosku o nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.”

Szanowni Państwo cała sprawa ma jeszcze jeden wymiar. Ja zniosę wiele i mam świadomość, że opozycja ma swoje prawa. Jednakże tego typu działania nie służą sprawnej pracy urzędu i zatrudnionych tam urzędników. Wywołują niepotrzebny stres, nerwowość i angażują siły w kwestie wyjaśniania oczywistości zamiast pracy na rzecz mieszkańców.

Opinia RIO z dnia 25.06.2021

/oprac. c/

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. CZAS ODWOŁAĆ TEGO NIEROBA I CHAMA ,PORTOWY TWÓJ CZAS WYKORZYSTYWAŁEŚ NA KŁÓTNIE I ZANIEDBAŁEŚ RACIBORZ I JEGO MIESZKAŃCÓW.CZAS ODEJŚĆ.BYŁEŚ NAJGORSZYM PREZYDENTEM W HISTORII.

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj