Kierunek Architektura w PWSZ w Raciborzu działa od 10 lat

architektura-obrona-pwsz-04
Obrony dyplomów w Instytucie Architektury PWSZ w Raciborzu 2021 r.

Przez 10 lat kierunek ukończyło ponad 250 absolwentów. Większość z nich realizuje swe plany zawodowe w pracowniach architektonicznych w Polsce i za granicą.

Mija dziesięć lat od chwili otwarcia kierunku Architektura w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. – Skromny początek nie zapowiadał aż takich sukcesów, którymi dziś się możemy pochwalić. Początkowo studenci korzystali jedynie z kilku wspólnych pomieszczeń dydaktycznych, a kierunek nie miał w pełni samodzielnego instytutu. Aktualnie działamy jako Instytut Architektury, dysponujemy osobnym budynkiem z salami dydaktycznymi wyposażonymi w sprzęt multimedialny oraz kilkoma pracowniami specjalistycznymi. Pozostała przestrzeń budynku funkcjonuje jako galeria prac studenckich. Przez te dziesięć lat nasz kierunek ukończyło ponad 250 absolwentów. Większość z nich realizuje swe plany zawodowe w pracowniach architektonicznych w Polsce i za granicą. Wielu z nich już podczas studiów zdobyło nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach architektonicznych. Niezmiernie nam miło, gdy po upływie lat nadal przesyłają nam informacje o kolejnych sukcesach pamiętając, że początki ich architektonicznej kariery miały miejsce tu, w Raciborzu – podkreśla uczelnia.

- reklama -

Jak podkreśla PWSZ, od samego początku wyróżnikiem edukacji w Instytucie Architektury było tworzenie małych kameralnych grup projektowych i warunków studiowania zbliżonych do pracy w pracowniach projektowych skupionych wokół praktyków o znacznym udokumentowanym dorobku twórczym. – Istotne jest nawiązanie w ramach tego systemu relacji mistrz-uczeń, sprzyjających rozwojowi osobowości i indywidualności twórczej studenta. Nieustanne dążenie do sprostania zmieniającym się potrzebom sytuacji na rynku pracy oraz rozwojem nowoczesnych technologii znalazło odzwierciedlenie w modyfikacjach programu nauczania – tłumaczy uczelnia.

W skład zespołu dydaktycznego wchodzą czynni architekci, naukowcy, profesorowie o uznanym przez środowisko naukowe i zawodowe dorobku akademickim. Z instytutem od 10 lat współpracuje wielu kreatywnych i otwartych na nowe doświadczenia edukacyjne architektów, również zza granicy stale inspirując i zachęcając studentów do twórczej pracy. Aktywnie działa też koło naukowe. Studenci wraz z opiekunami organizują tematyczne wykłady otwarte, które prowadzą pracownicy instytutu bądź osoby spoza Uczelni. Często organizowane są wyjazdy do różnorodnych instytucji mające na celu wzbogacenie wiedzy i umiejętności praktycznych studentów. Instytut Architektury utrzymuje współpracę z licznymi ośrodkami administracji – m.in. gminą Rudnik czy miastem Wodzisław Śląski, realizując wspólnie warsztaty projektowe zmierzające do poprawy wizerunku wybranych obszarów.

Przez te lata Instytut Architektury nawiązał ścisłą współpracę z interesariuszami zewnętrznymi kierunków architektonicznych w ramach programu Erasmus, ale także poza nim. Z najistotniejszych uczelni należy wymienić: Selçuk University, Konya – Turcja, Pamukkale University Denizli – Turcja, International University of Sarajevo – Bośnia i Hercegowina, University Beira Interior, Covilha – Portugalia, University of Navarra, School of Architecture, Pamplona – Hiszpania, VŚB Technical University of Ostrava Faculty of Civil Engineering – Czechy, Universita Politecnica delle Marche, Ankona – Włochy, Lusiada University Lisbona – Portugalia. Efektem współpracy jest nie tylko wymiana studencka, lecz przede wszystkim organizowane wspólne konferencje naukowe, warsztaty i sympozja, a także liczne wystawy projektów.

Instytut Architektury utrzymuje także współpracę ze Śląska Okręgową Izbą Architektów, zapraszając jej przedstawicieli do udziału w warsztatach, spotkaniach z zakresu szkolenia przyszłych architektów i innych wydarzeniach. Jak podkreśla uczelnia, ma to duże znaczenie, gdyż takie doświadczenia pozwalają w pełni realnie wprowadzać studentów w środowisko pracy projektowej.

– Przy okazji jubileuszu chcielibyśmy także przedstawić (jedynie kilka) świetnych przykładów prac naszych studentów wykonanych w trakcie edukacji w naszej Uczelni. Na więcej zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz do naszego budynku – zachęca Instytut Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

fot. PWSZ Racibórz
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here