Rafako chce zwolnić 190 pracowników

Rafako

Zarząd spółki podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych.

27 września zarząd Rafako S.A. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Raciborska spółka tłumaczy, że powodem jest sytuacja finansowa i związana z nią konieczność dostosowania poziomu i kosztów zatrudnienia w strukturze przedsiębiorstwa do sytuacji rynkowej w ramach prowadzonej działalności. Zwolnienie dotyczy maksymalnie 190 pracowników.

- reklama -

Z przedstawionych przez spółkę kilka dni temu wybranych szacunkowych danych finansowych i operacyjnych za pierwsze półrocze 2021 r. wynika, że przychody ze sprzedaży wyniosły 235,5 mln zł. Rafako odnotowało też stratę z pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 13,4 mln zł oraz stratę brutto wynoszącą 33,3 mln złotych. Tyle samo wyniosła strata netto z działalności kontynuowanej – 33,3 mln zł. – Największy wpływ na wynik finansowy ma utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów w kwocie 16,2 mln zł oraz odsetki od instrumentów finansowych w wysokości 6,7 mln zł – podano.

Natomiast od kilku tygodni Rafako prowadzi negocjacje w sprawie remontu bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Blok został oddany do eksploatacji 13 listopada 2020 r. i pracował do czasu awarii 11 czerwca. Na początku września pojawiły się informacje o kłopotach z pracami remontowymi, a Rafako poinformowało, że oczekuje pomocy ze strony Taurona. Przedstawiciele Taurona odpowiedzieli, że spółka nie ma zamiaru angażować się kapitałowo w Rafako.

Teraz Rafako skierowało do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zakończenie mediacji. Jak poinformowała raciborska spółka, ze względu na dotychczasowy przebieg mediacji oraz zgłaszane w jej trakcie stanowiska i oczekiwania stron spółka nie widzi możliwości zakończenia mediacji poprzez zawarcie ugody.

oprac. /kp/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here