Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. Grzegorz Swoboda osobowością roku

Grzegorz Swoboda
Starosta Grzegorz Swoboda. Fot. Tomasz Żak / UMWS

Podczas wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki na Jasnej Górze wręczono Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla rozwoju turystyki w 2021 roku. Główne wyróżnienie w kategorii Osobowość turystyczna roku trafiło do starosty raciborskiego Grzegorza Swobody.

Podczas uroczystości wręczono Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla Rozwoju Turystyki w roku 2021. W ten sposób samorząd województwa wyróżnia osoby i instytucje, które przyczyniają się do rozwoju turystyki w regionie, promując miejscowe atrakcje, zachęcając tym samym do przyjazdu do województwa śląskiego.

- reklama -

– Mówiąc o turystyce, pierwsze o czym myślimy, to organizowanie czasu wolnego, wyjazdy, możliwość spędzenia czasu z rodziną w urokliwym miejscu, gdzieś daleko poza miejskim zgiełkiem. Jednak samo pojęcie turystyki, jej znaczenie sięga znacznie dalej, poza przyjętą definicję. Pamiętajmy, że jest to branża, która według szacunków wytwarza ponad 6 procent polskiego PKB. To jednocześnie setki tysięcy miejsc pracy w tym właśnie sektorze. Wspieranie turystyki jest więc istotne zarówno dla interesu ogólnokrajowego, jak i pojedynczych podmiotów i jednostek. Tegoroczny Światowy Dzień Turystyki można uznać za szczególny. Pamiętamy, jaki pod kątem podróży ze względu na pandemię był rok ubiegły. Branża turystyczna, nie tylko w Polsce, ale niemal przecież w całej Unii Europejskiej znalazła się w niezwykle trudnym położeniu – powiedział podczas uroczystości wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Święto ludzi turystyki

Uroczystość to święto wszystkich ludzi turystyki, pracowników administracji, gestorów bazy hotelowej i gastronomicznej, działaczy organizacji turystycznych, właścicieli i administratorów atrakcji, czyli wszystkich, dla których turystyka to z jednej strony źródło dochodów, z drugiej natomiast pasja, przygoda, możliwość dzielenia się z innymi swoimi pomysłami na spędzanie wolnego czasu.

Turystyka sprzyjająca włączeniu społecznemu

Światowy Dzień Turystyki jest obchodzony rokrocznie, został ustanowiony w 1979 r. przez Światową Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Turystyki. Po raz pierwszy obchodzono go w 1980 roku pod hasłem „Wkład turystyki do zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”. Odtąd co roku ma on własne hasło. W roku bieżącym brzmi ono „Turystyka sprzyjająca włączeniu społecznemu”. Celem Dnia jest podnoszenie świadomości co do roli turystyki w społeczności międzynarodowej i pokazanie, jak wpływa ona na wartości społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze na świecie.

Obchody na Jasnej Górze

Tegoroczne wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki zorganizowano w Sali Papieskiej Klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Wybór Jasnej Góry wiąże się z powstaniem Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów – wspólnej inicjatywy o. Arnolda Chrapkowskiego, generała Zakonu Paulinów i Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego. Szlak już niedługo będzie uniwersalnym pod względem dostępności – dostosowanym zarówno do pieszych, jak i zmotoryzowanych i rowerzystów z opisem miejsc, kwerendą historyczną, a nawet info-kioskami. Do projektu, obok klasztoru na Jasnej Górze, wpisano także dwie inne perły kultury paulińskiej w regionie – klasztor wraz z Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie oraz klasztor z parafialnym kościołem pw. św. Barbary w Częstochowie. Podczas imprezy wręczono także nominacje Śląskiej Organizacji Turystycznej do certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej

Nagroda dla starosty raciborskiego

Wyróżnienie główne w kategorii Osobowość turystyczna roku zdobył Grzegorz Swoboda. – Piastujący stanowisko Starosty Raciborskiego przyczynia się na co dzień w niebagatelny sposób do promocji nowej marki turystycznej „Krainy Górnej Odry”, w ramach czego m.in. udzielił wsparcia finansowego projektu rejsu jednostki EC0-AWF, która na trasie od Raciborza do Iławy podkreślała turystyczny charakter regionu. Dzięki wsparciu Pana Grzegorza Swobody na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się XV edycja Festiwalu Śląskie Smaki – podkreśla inicjatorzy.

Z regionu

W kategorii Działalność biznesowa nagrodę zdobyły Rybnickie Lody Rzemieślnicze, której, ja mówią inicjatorzy, stanowią ważny punkt na gastronomicznej mapie Rybnika. Dzięki innowacyjnemu podejściu do produkcji lodów, inspirowanych śląską tradycją, firma stale powiększa swoje grono klientów. Produkty mają 90% obniżoną zawartość cukru i tzw. czystą etykietę. Jako jedyni w regionie produkują lody keto. Już jesienią firma podejmie wyzwanie produkcji lodów opartych o przedwojenne receptury. Rybnickie Lody rzemieślnicze w 2021 r. stały się partnerem strategicznym pierwszej edycji Festiwalu Górnej Odry. Stoiska z lodami były obecne na wszystkich wydarzeniach festiwalowych, gdzie cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Główne wyróżnienie w kategorii Przedsięwzięcie turystyczne roku trafiło do Stowarzyszenia Zwykłego Załóg Pływadeł „Rzeki Dzielą – Odra łączy” – wieloletniego organizatora „Pływadeł” – jednej z najbardziej kultowych imprez wodnych Województwa Śląskiego. W tym roku odbyła się XXII edycja tego wydarzenia, podczas której 30 załóg skonstruowanych przez siebie pływadeł, 50 kajakarzy i liczne grono morsów płynąc na liczącej 45 km trasie od Raciborza do Kędzierzyna uczciła 100. Rocznicę III Powstania Śląskiego i Plebiscytu. Pływadła jako impreza integruje od lat w sferze samorządowej i społecznej przedstawicieli dwóch województw – śląskiego i opolskiego. Godnym uwagi jest to, że fenomen wydarzenia stał się jednym z kluczowych elementów kształtujących Festiwal Górnej Odry.

Pełna lista nagrodzonych osób i instytucji dostępna jest na stronie slaskie.pl

/slaskie.pl oprac. c/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here