Prezydent na spotkaniu w Sudole. Jakie tematy poruszyli mieszkańcy?

Spotkanie z prezydentem
Prezydent Dariusz Polowy oraz wiceprezydent Dominik Konieczny na spotkaniu z mieszkańcami Sudoła

Na wczorajsze spotkanie z prezydentem przybyło czternastu mieszkańców. Głównie rozmawiano o możliwym biegu obwodnicy, parkingu przy szkole czy pomyśle dotyczącym realizacji zbiornika opóźniającego spływ wody.

Po przywitaniu zebranych prezydent w kilku zdaniach opowiedział o najważniejszych, realizowanych w obrębie miasta, inwestycjach. Przy tej okazji wspomniał o windzie w Urzędzie Miasta, która w najbliższym czasie powinna zostać udostępniona. Włodarz miasta podkreślił, że dzięki tej inwestycji Urząd nie wchodzi w standardy XXI wieku, ale dopiero wieku ubiegłego, bo jak stwierdził, takie udogodnienie powinno powstać już co najmniej dwadzieścia lat temu. Drugą inwestycją, o której wspomniał prezydent jest żłobek miejski, który mimo swojego ulokowania po drugiej stronie miasta, korzystnie wpłynie na sytuację rodzin mieszkających w innych dzielnicach. Korzyść taka osiągnięta ma zostać poprzez odciążenie placówki na Słonecznej dla dzieci m.in. z Sudołu. Następnie przywołano sprawę remontów drogowych. Tu prezydent po raz kolejny zaznaczył, że jego zdaniem, jeżeli jest możliwość zrobienia tych remontów, to należy je zrobić zamiast odkładać, nawet kosztem tymczasowych niedogodności. Głowa miasta poruszyła także temat H2O, mówiąc, że naprawa raciborskiego aquaparku jest już na ukończeniu i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to już na dniach zostanie otwarty. – Powtarzam to jeszcze raz. Nie ma zgody na warunkowe odebranie aquaparku. Odbiór nastąpi wtedy, kiedy wszystkie parametry osiągną zakładane wartości – mówił prezydent.

- reklama -

Co udało się zrobić?

Następnie odczytany został protokół z ubiegłorocznego spotkania. Wspomniano o zrealizowanym w ramach inicjatywy lokalnej placu zabaw. Przejście dla pieszych przy szkole nie zostało jeszcze doświetlone, jednak prezydent zapewnił, że współpraca z Drogami Krajowymi odbywa się poprawnie i jest w tej kwestii spokojny. Przywołano temat stworzenia przejścia dla pieszych między ulicą Topolową i Czynu Społecznego, tu jednak korespondencja z Drogami Krajowymi przynosi odmowy. Prezydent Polowy obiecał jednak wciąż lobbować w tej sprawie i znaleźć jak najrozsądniejsze rozwiązanie tego tematu. Kwestia chodnika dla pieszych przy ulicy Hulczyńskiej na odcinku od przystanku do ulicy Piotra Skargi to kolejna sprawa, o którą wnioskowali mieszkańcy. Włodarz miasta zapewnił, że zwoła w najbliższym możliwym terminie spotkanie z dyrektorem w Drogach Krajowych.
Podczas poprzedniego spotkania padła również propozycja utworzenia lokalu wyborczego w Sudole. Tu prezydent zaznaczył, że kwestia struktury obwodów wyborczych leży po stronie komisarza wyborczego w Bielsku, który nie stwierdził znaczących problemów frekwencyjnych ze strony mieszkańców Sudołu, a lokal wyborczy w Studziennej jest wystarczający. Wspomniano również o pomyśle odłączenie Sudołu od Raciborza i przyłączenia do Krzanowic, tu jednak żadna inicjatywa nie została podjęta.
W protokole przywołano również zaplanowane na ten rok dokończenie „mijanki” na ulicy Spokojnej, wypełnione ubytki w DK 45, czy położone w siedzibie OSP kafelki w ramach inicjatywy lokalnej.

Obwodnica tematem numer jeden

W tym roku żywiołową dyskusję wzbudziła kwestia obwodnicy i jej biegu. Mieszkańcom Sudołu nie podoba się aktualnie proponowany przebieg odcinka obwodnicy, który, w ich mniemaniu,  w niedopuszczalny sposób dzieliłby działki. Pytano prezydenta, czy pokazana ostatnio koncepcja jest ostateczna. Zaprzeczył temu obecny na spotkaniu wiceprezydent Dominik Konieczny, wskazując jednocześnie, że w tej kwestii mieszkańcy powinni wystosować do prezydenta odpowiednie pismo, które zostanie uwzględnione przy dalszych pracach nad obwodnicą.

Parking przy szkole, zapobieganie zalaniom

Poruszono również temat parkingu przy szkole. Tu prezydent poinformował, że jego realizacja wpisana będzie w budżet na przyszły rok. Zauważono również, że przebicie między ulicami Piotra Skargi i Czynu Społecznego, którego jeszcze klika lat temu nie było, jest znacznym ułatwieniem. Mieszkańcy jednak poprosili prezydenta, aby na tym łączniku położona została nawierzchnia asfaltowa. Padł również pomysł realizacji zbiornika opóźniającego spływ wody, mającego zapobiegać zalaniom. Tu prezydent stwierdził, że racjonalnym będzie opracować analizę tego tematu podobnie jak ma to być uczynione w Ocicach i na jej podstawie podjąć dalsze kroki mające na celu uregulowanie kwestii wód opadowych.

Ważną dla mieszkańców kwestią jest również to, że Wody Polskie nie wykupiły od właścicieli działek będących częścią zbiornika, przez co ich zagospodarowanie wiąże się z ryzykiem zalania a podatek z tytułu własności wciąż muszą ponosić właściciele. Prezydent poinformował, że w tej sprawie w ciągu czternastu dni od otrzymania decyzji podatkowej przysługuje prawo do odwołania się od takowej, jeżeli płacący nie zgadza się z wysokością naliczonego mu podatku. Inną opcją jest również wystąpienie do Prezydenta Miasta o umorzenie raty podatku wskazując na istotny powód takiego umorzenia.

Odcinkowy pomiar prędkości

Pojawiały się także głosy o utworzeniu odcinkowego pomiaru prędkości, remontowaniu dróg transportu rolnego, podniesieniu standardu ścieżki rowerowej (ul. Topolowa) aż do zbiornika, czy uwagi dotyczące syren strażackich, które bywają czasami uciążliwe dla mieszkańców, szczególnie tych starszych (tu jednak ustawodawca nie przewiduje innego sposobu alarmowania strażaków OSP).

Pod koniec spotkania mieszkańcy wystosowali słowa uznania za to, jak funkcjonuje Urząd Miasta. Stwierdzili, że raciborski magistrat w dobie pandemii jako jeden z nielicznych urzędów pracował na tyle sprawnie, że nie było żadnych większych problemów z załatwieniem spraw urzędowych. Prezydent podziękował w imieniu swoim i Urzędu jednocześnie podkreślając, że starał się, by praca ratusza była tak sprawna, jak tylko pozwalały na to obostrzenia sanitarne.

Kolejne spotkanie prezydenta już dziś, 12 października, o godzinie 17:00 w Markowicach w remizie OSP przy ul. Arki Bożka 20A.

/UM Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj