Prezydent wizytował Dzienny Dom Pomocy Społecznej [ZDJĘCIA]

Prezydent Dariusz Polowy w towarzystwie senator Ewy Gawędy wizytował 15 października Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który zastąpił byłą siedzibę Komendy Powiatowej Policji przy Placu Wolności.

Prezydent oraz senator Ewa Gawęda mogli zobaczyć, jak czas spędzają mieszkańcy DDPS-u oraz w jakich warunkach mieszkają. W spotkaniu uczestniczyli także zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu Roksana Pytlik, kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy Placu Wolności Monika Frysztak, pracownik socjalny, opiekun mieszkań wspomaganych, z kolei zajęcia z uczestnikami koordynowali opiekun animator oraz pielęgniarka.

- reklama -

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Placu Wolności funkcjonuje w dni robocze w godzinach 8.00-18.00, zapewniając 30 miejsc dziennego pobytu. Budynek jest zrewitalizowany i wyposażony w ramach projektu „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji”.

• to miejsce przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, przestrzeń bez barier
• praca z każdym uczestnikiem odbywa się na zasadzie indywidualnie opracowanych planów pracy
• jest miejscem zaspokojenia życiowych potrzeb
• zapewnienie są usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dzięki zatrudnieniu wykwalifikowanego personelu
• w Dziennym Domu odbywają się zajęcia terapeutyczne, plastyczne, muzyczne, wspierające ruchowo, kulturalne, rekreacyjne, spotkania towarzyskie. Ma miejsce również pomoc we wzmacnianiu i rozwijaniu aktywności oraz samodzielności życiowej
• uczestnikom udzielane jest poradnictwo, wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
• uczestnicy Dziennego Domu mają zapewnione ciepłe posiłki (obiad)

Udział w zajęciach

Udział w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu wiąże się z zaakceptowaniem obowiązującego w nim regulaminu oraz akceptacją regulaminu projektu „Wsparcie organizacji usług społecznych”. Uczestnik Dziennego Domu staje się jednocześnie uczestnikiem projektu. Liczba wspartych w projekcie miejsce świadczenia usług opiekuńczych – 30. Liczba uczestników objętych wsparciem – 40 z czego 20 kobiet i 20 mężczyzn.

Na 18 października 2021 roku w Dziennym Domu są wolne miejsca, zatem chętnych (spełniających wymagania projektowe) Miasto zaprasza do składania dokumentów, które dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, w siedzibie Ośrodka oraz w Dziennym Domu „przy Placu Wolności”.

Mieszkania wspomagane

W ramach projektu twardego „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” stworzono 16 mieszkań wspomaganych – 4 mieszkania dwuosobowe oraz 12 mieszkań jednoosobowych. Każde mieszkanie zostało wyposażone w kuchenkę elektryczną, zlew, szafkę pod zlew z kolei wyposażenie łazienki w pełni dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Opłata za mieszkanie na zasadzie ryczałtu (płatność miesięczna). Pobyt w mieszkaniu odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej, regulaminu mieszkań wspomaganych oraz założeń projektu miękkiego „Wsparcie organizacji usług społecznych”. Obecnie umowy z lokatorami spełniającymi wymagania formalne zawierane są na czas określony, tj. do dnia zakończenia realizacji projektu. Mieszkaniec mieszkania wspomaganego jest jednocześnie uczestnikiem projektu.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych – 20.
Liczba uczestników objętych wsparciem – 20 z czego 10 kobiet i 10 mężczyzn.

Projekt „Wsparcie organizacji usług społecznych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Wydatki kwalifikowane projektu: 1 750 670,00
Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 488 069,50
Wkład budżetu Państwa: 140 053,60
Wkład budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 122 546,90
Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu
Okres realizacji projektu: październik 2020 – 29 grudzień 2022

Po zakończeniu projektu rozpocznie się realizacja okresu trwałości projektu. Szczegóły tutaj.

/UM Racibórz oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj