Dni Honorowego Krwiodawstwa. Życzenia od dyrektor i pracowników RCKiK w Raciborzu

rckik krwinka
Fot. RCKiK w Raciborzu

Honorowe krwiodawstwo to swego rodzaju akcja społeczna przejawiająca się w bezinteresownym oddawaniu tego co najcenniejsze – własnej krwi, jedynego w swoim rodzaju leku, przez osoby zdrowe dla osób, które na to czekają i dla których bardzo często jest to jedyna droga powrotu do zdrowia.

W 1972 r. Polski Czerwony Krzyż doceniając zasługi honorowych dawców krwi, ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które obchodzone są 22-26 listopada. W tych dniach kierowane są do krwiodawców życzenia i podziękowania za wkład, jaki wnoszą swoją postawą w szerzenie honorowego krwiodawstwa. Swoje życzenia przekazuje także Gizela Kowol – dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz pracownicy.

- reklama -

Szanowni Krwiodawcy!

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, obchodzonych co roku od 22 do 26 listopada, w imieniu swoim oraz pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu dziękuję Wam wszystkim za zaangażowanie i niepodważalny wkład w ratowanie ludzkiego życia.

To Wy sprawiacie, że idea honorowego krwiodawstwa funkcjonuje w świadomości społeczeństwa i przejawia się w ogromnym poświęceniu i ofiarności, jakie okazujecie oddając krew.

Aby ktoś mógł otrzymać ten bezcenny dar, ktoś musi podzielić się cząstką siebie, ktoś inny podjąć się aktywności zmierzającej do rozpropagowania tej bardzo ważnej postawy i pozyskania leku – nie do kupienia i nie do zastąpienia. Ludzie dobrej woli, jakimi bez wątpienia jesteście, stwarzają swoimi decyzjami możliwość leczenia wielu chorych.

Dni Honorowego Krwiodawstwa przypominają nam o tym i są jednocześnie ukłonem, a zarazem okazją do wyrażenia wdzięczności za każdą donację i mobilizację.

Bez Waszej pomocy nasze wysiłki nie miałyby sensu. Jesteśmy przekonani, że niezrażeni trudami codzienności, zawsze znajdziecie Państwo czas na kontynuowanie szlachetnej misji honorowego oddawania krwi.

Korzystając z nadarzającej się wyjątkowej sposobności, chcemy życzyć każdemu z Was zdrowia oraz wszelkiej pomyślności, a także byście w dalszym ciągu byli źródłem nadziei i życia dla najbardziej potrzebujących.

Z wyrazami szacunku
Gizela Kowol
Dyrektor
wraz z pracownikami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj