Stacjonarny PSZOK dla mieszkańców gminy Kornowac ruszył

odpady smieci pszok
Zdjęcie poglądowe. Fot. freepik.com

PSZOK dostępny jest dla wszystkich mieszkańców gminy Kornowac, którzy opłacają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Usługi są bezpłatne.

1 grudnia ruszył stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kornowacu przy ul. Rekreacyjnej 5. Dostępny jest dla wszystkich mieszkańców gminy Kornowac, którzy opłacają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Usługi są bezpłatne.

- reklama -

Godziny otwarcia:
Poniedziałek od 16.00 do 18.00
Wtorek od 13.30 do 14.30
Środa od 13.30 do 15.00
Czwartek od 13.30 do 15.00
Piątek od 13.30 do 15.00
Sobota od 11.00 do 14.00
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Jakie odpady można oddać? Są to: papier (w tym poskładane kartony), metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady – tylko luzem, bez worków, odpady niebezpieczne (zużyte żarówki i świetlówki, mydła tłuszcze i oleje, środki do czyszczenia toalet, środki do konserwacji drewna), przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym) w ilości czterech sztuk rocznie na daną nieruchomość, meble i inne odpady wielkogabarytowe (meble muszą być wcześniej rozkręcone, a części meblowe poskładane), odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 300 kg rocznie na nieruchomość (dotyczy zarówno czystego gruzu jak i gruzu zmieszanego oraz styropianu budowlanego), odpady tekstyliów i odzieży.

PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zawierających azbest, części samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii) i butli gazowych. W ramach PSZOK nie są przyjmowane też odpady z działalności gospodarczej i działalności rolniczej.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj