Zielone Czeki trafiły do dbających o środowisko

gaszowice
Zielone Czeki rozdane

Zielone Czeki rozdano w czterech kategoriach. Nagrody otrzymali: gmina Bieruń, Gabriela Guściora-Konieczna, gmina Rędziny i Fundacja Czas na Las.

Zielone Czeki to nagroda przyznawana corocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. Statuetki i czeki opiewające na kwotę 10 tys. zł wręczone zostały podczas uroczystości zorganizowanej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na tegoroczny konkurs wpłynęły łącznie 43 zgłoszenia. Zielone Czeki zostały przyznane w czterech kategoriach: gmina przyjazna dla czystego powietrza, ekologiczna osobowość roku, inwestycja proekologiczna roku oraz programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.

- reklama -

– Bardzo nas to cieszy, ale przyznam, że nie spodziewaliśmy się aż tak dużej liczby zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs. W tym roku po raz pierwszy przyznany został Zielony Czek w kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza”. Kapituła zdecydowała, że na tę nagrodę zasłużyła gmina Bieruń, bo w zakresie walki o czyste powietrze działa wielotorowo – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

W gminie Bieruń prowadzonych jest wiele inwestycji ekologicznych, które przyczyniają się do jego rozwoju i zachowania walorów przyrodniczych. Od prawie 17 lat na terenie gminy realizowane są Programy Ograniczenia Niskiej Emisji finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. W 2020 r. na podstawie Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otworzyła punkt informacyjno-konsultacyjny Programu Czyste Powietrze. Dzięki aktywnej działalności punktu gmina znalazła się na 1. miejscu w pierwszym ogólnopolskim rankingu jako najbardziej aktywna gmina w programie. Ponadto miasto prowadzi szereg innych działań proekologicznych, w tym finansowanych ze środków europejskich, jak cykliczne nasadzenia drzew i krzewów; instalację efektywnego energetycznie oświetlenia LED na terenie gminy (581 nowych opraw).

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: gmina Wilkowice, gmina Ślemień, gmina Świerklaniec, miasto Chorzów, miasto Zabrze i gmina Gaszowice.

„Ekologiczną osobowością roku” została Gabriela Guściora-Konieczna za podejmowanie licznych inicjatyw proekologicznych oraz prezentowanie postawy cechującej się wyjątkową odpowiedzialnością za stan środowiska naturalnego. Laureatka jest nauczycielką – pasjonatem, inicjatorem i koordynatorem szeregu przedsięwzięć, które mają na celu pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania przyrody, upowszechnienia wiedzy w zakresie skutków niszczącej działalności gospodarczej i społecznej człowieka oraz rozwijania świadomości ekologicznej wśród uczniów i pozostałych mieszkańców Bielska-Białej i powiatu bielskiego, w tym: prowadzenie akcji sprzątania lasów, dbania o ptaki i nietoperze, inicjowanie działań proekologicznych, w tym organizację wystaw edukacyjnych, założenie przyszkolnego ogrodu i szkółki leśnej, organizację i prowadzenie konkursów ekologicznych, integrowanie różnych form działania oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi na rzecz dialogu międzypokoleniowego i rozwijania świadomości ekologicznej.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Erwin Grzegorzek, Marta Wojciechowska-Smolarz, Michał Łada i Małgorzata Bednarek.

W kategorii „Inwestycja proekologiczna roku” kapituła wybrała gminę Rędziny – za budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków Karolina. To jedna z największych inwestycji współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach zakończonych w 2020 r. Wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 13 mln zł. Jej realizacja przyczyniła się do zwiększenia możliwości oczyszczania ścieków poprzez rezygnację z istniejącej oczyszczalni i budowę nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. W ramach zadania wykonano m.in. budynek sitopiaskownika, reaktory biologiczne, osadniki wtórne, stacje dozowania, pompownię osadu, budynek mechanicznego odwadniania osadu, komorę magazynowania, plac magazynowy, pompownię wody technologicznej, komory wstępnej stabilizacji tlenowej i zainstalowano urządzenia pomiarowe. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach wyniosło ponad 8 mln zł.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Miasto Katowice i Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Oblackie Centrum Młodzieży.

W kategorii „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej” Zielony Czek otrzymała Fundacja Czas na Las za prowadzenie edukacji ekologicznej w ramach edukacji przedszkolnej polegającej na kształtowaniu u dzieci odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. W 2020 r. Fundacja uruchomiła leśne przedszkole dla dzieci, w tym ze zdiagnozowanymi deficytami i niepełnosprawnościami. Ponadto fundacja zajmowała się wsparciem dla rodziców i nauczycieli, organizacją leśnych spacerów, warsztatami terapeutycznymi, uczestniczyła w Programie Profilaktyki Oddechowej, prowadziła leśne warsztaty dla rodzin z dziećmi, leśne kręgi wsparcia dla kobiet, warsztaty zabawy regulującej, bliskiej, dzikiej, prowadzi „Leśną Harcówkę” – miejsce spotkań dla dzieci.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Fundacja Ekologiczna ARKA i Polski Związek Wędkarstwa Okręg Częstochowa Koło w Kaletach.

Pierwsze Zielone Czeki z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał w 1994 r. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się pasjonaci ochrony środowiska – naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy, miasta i stowarzyszenia.

fot. Mirosław Cichy/WFOŚiGW
oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here