Priorytety i cele strategiczne Wodzisławia Śląskiego do 2030 r.

Fot. Szymon Konieczny

Dla poszczególnych dziedzin priorytetowych sformułowane zostały cele strategiczne, do których przyporządkowano cele operacyjne, a następnie kierunki działań.

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego przyjęła nową „Strategię rozwoju miasta Wodzisławia Śląskiego do 2030 roku”. To podstawowy dokument określający wizję przyszłości miasta, wskazujący priorytety i cele jego rozwoju w różnych sferach oraz kluczowe kierunki działań wspierające rozwój miasta i jego mieszkańców. Dla poszczególnych dziedzin priorytetowych sformułowane zostały cele strategiczne, do których przyporządkowano cele operacyjne, a następnie kierunki działań.

- reklama -

Wodzisław Śląski ma być „Miastem wiedzy i kompetencji”.  Ze względu na średnią skalę i potencjał należy widzieć go jako komplementarny biegun rozwoju pogranicza. Dla budowania takiej pozycji w otoczeniu konieczne jest wyzwolenie potencjału innowacyjnego miasta i społeczności lokalnej oraz otwartość na wiedzę i inicjatywy napływające do miasta z jego bezpośredniego otoczenia. To także „Miasto unikatowej jakości życia” – w perspektywie strategicznej powinno stawać się ośrodkiem dostarczającym pakietu korzyści pozwalających mieszkańcom na codzienne, satysfakcjonujące funkcjonowanie. Jako „Miasto współzarządzane” jego siła opiera na mieszkańcach – ich energii i pomysłowości. Miasta już nie tylko mają być dla mieszkańców, ale przede wszystkim mają być miastami mieszkańców. To również „Miasto odporne” – chodzi o zdolność miasta i społeczności lokalnej do zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj