Poprawki do Polskiego Ładu przegłosowane. Co się zmieni?

mateusz morawiecki
Fot. Krystian Maj/KPRM

Poprawki dotyczą zasad ustalania dochodu przez przedsiębiorców dla celów składki zdrowotnej, m.in. uwzględniają tzw. różnice remanentowe.

Sejm w środę uchwalił przepisy, które przewidują m.in. wprowadzenie definicji podstawy wyliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i uwzględnienia tak zwanych różnic remanentowych. Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 245 posłów, przeciw 208, wstrzymało się trzech. Teraz ustawa trafi do Senatu.

- reklama -

Poprawki dotyczące Polskiego Ładu zakładają, że roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami. Z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Kolejna z poprawek przewiduje, że przy ustalaniu przez przedsiębiorców dochodu dla celów składki zdrowotnej będą uwzględniane tzw. różnice remanentowe. Ponadto dochód do obliczenia składki ma nie być powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r. Zmiany dotyczące składki zdrowotnej mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj