Wszystko dla Boga i Ojczyzny. Rocznica śmierci ks. Józefa Londzina

ks jozef londzin
Ks. Józef Londzin

Ks. Józef Londzin prawdopodobnie był zleceniodawcą lub inspiratorem powstania tekstu „Roty” Marii Konopnickiej.

21 kwietnia 1929 r. zmarł Józef Londzin − polski ksiądz katolicki, działacz społeczny i polityczny, historyk, burmistrz Cieszyna. Był także niestrudzonym działaczem na rzecz polskości Śląska Cieszyńskiego. Jego imieniem jest nazwana jedna z ulic w Raciborzu.

- reklama -

Józef Londzin urodził się 3 lutego 1862 r. w Zabrzegu. Jego ojciec, także Józef, był nauczycielem i miłośnikiem miejscowej kultury ludowej. Zamiłowanie to przekazał synowi. Przyszły ksiądz po ukończeniu szkoły ludowej w rodzinnej miejscowości uczęszczał do niemieckiego gimnazjum w Bielsku, a następnie skończył teologię w Seminarium Teologów Polskich w Ołomuńcu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1889 r. Był wikarym w Strumieniu i Międzyrzeczu, a w 1890 r. został przeniesiony do Cieszyna, gdzie objął obowiązki starszego wikarego i kapelana więziennego. Był też redaktorem „Gwiazdki Cieszyńskiej” – czasopisma wydawanego w języku polskim, którym kierował aż do swojej śmierci. W gazecie tej swoje utwory zamieszczali: Maria Konopnicka – ks. Józef Londzin prawdopodobnie był zleceniodawcą lub inspiratorem powstania tekstu „Roty”, Henryk Sienkiewicz, Józef Ignacy Kraszewski, Bolesław Prus, Adam Asnyk i inni.

W 1897 r. objął stanowisko katechety w Gimnazjum Polskim prowadzonym przez Macierz Szkolną dla Księstwa Cieszyńskiego. Następnie został sekretarzem i skarbnikiem Macierzy, a w latach 1903–1904 – przewodniczącym jej zarządu. Był też założycielem i aktywnym działaczem wielu innych polskich organizacji religijnych i społecznych, m.in. Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku, czy prezesem Polskiego Towarzystwa Turystycznego Beskid w Cieszynie. Był jednym z inicjatorów budowy dwóch polskich schronisk turystycznych: na Ropiczce i Stożku. W 1896 r. zainicjował powstanie Muzeum śląskiego gromadzącego zabytki polskiej przeszłości z terenu Śląska Cieszyńskiego.

Ks. Józef Londzin był również wybitnym działaczem politycznym. W latach 1907-1918 był posłem do parlamentu w Wiedniu broniącym interesów ludu polskiego. W okresie tworzenia się niepodległej Polski był jednym z przewodniczących faktycznej władzy polskiej w Cieszyńskiem – Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920). W 1919 r. został posłem w Warszawie, a w 1928 r. senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1927 r. był także burmistrzem Cieszyna. Założył drukarnię, w której drukowano „Gwiazdkę Cieszyńską”, modlitewniki, broszury i książki. Jego dewizą było: „wszystko dla Boga i Ojczyzny”.

Zmarł 21 kwietnia 1929 r. Został pochowany na cieszyńskim Cmentarzu Komunalnym w Alei Zasłużonych obok wielkich krzewicieli polskości Karola Miarki i Pawła Stalmacha.

„Rota” Marii Konopnickiej. Fot. Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj