Nielegalne cięcia w polskich lasach trwają. „Sytuacja absurdalna i niedopuszczalna”

las obora arboretum
Fot. arch. red.

46 z 430 funkcjonujących na terenie Polski nadleśnictw prowadzi regularną gospodarkę leśną mimo braku zatwierdzonych planów urządzenia lasu.

Plany urządzenia lasu są sporządzane na 10 lat i powinny zawierać m.in. opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, analizę gospodarki leśnej w minionym okresie, program ochrony przyrody, informację o ilości przewidzianego do pozyskania drewna, a także planowane czynności gospodarcze i zestawienie powierzchni, w których planuje się ich wykonanie. Dokument ten wymaga m.in. zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw środowiska. Już w 2021 r. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot pokazała, że 46 nadleśnictw, zajmujących ponad 10% lasów publicznych, prowadzi gospodarkę leśną bez PUL.

- reklama -

przycisk-plusy

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj