Siedmiu uczniów II LO w eliminacjach II st. Olimpiady Biologicznej.

0

Olimpiada Biologiczna to ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych biologią. Od początku istnienia Olimpiady Biologicznej, czyli od 1971 roku, podstawowym warunkiem udziału w niej ucznia szkoły średniej, było i jest nadal, wykonanie pracy badawczej. „Podstawą pracy badawczej muszą być doświadczenia lub obserwacje wykonane przez ucznia osobiście i samodzielnie, w terenie, w domu, w pracowni szkolnej lub w innych instytucjach”.

Tegoroczne prace badawcze 5 uczniów II LO zostały wysoko ocenione przez Komitet Okręgowy XXXIV Olimpiady Biologicznej przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M.Kopernika w Katowicach.
Uczniowie II LO pod czujnym okiem profesora J.Cyranki wielokrotnie odnosili sukcesy w tej dziedzinie. Wachlarz zainteresowań uczniów jest szeroki, stąd tez wieloraka tematyka prac również i tegorocznych.

Dwie prace, z przygotowanych pod kierunkiem pana J. Cyranki, z dziedziny paleontologii oparte były na sensacyjnych odkryciach triasowych pradinozaurów w okolicach Krasiejowa. Krasiejów położony na Opolszczyźnie jest pierwszym stanowiskiem w Polsce masowo występujących szkieletów szczególnie płazów tarczogłowach _ metapozaurów.

Inne prace:
Monika Gęsty – „Płazy kopalne z Krasiejowa na przykładzie cyklotozaura i metopozaura”. Komisja wysoko oceniła pracę badawczą Moniki Gęsty, w której przedstawiła charakterystykę tych płazów, skupiając się przede wszystkim na różnicach i podobieństwach w budowie ich czaszek.

- reklama -Joanna Solich dokonała rekonstrukcji ciała metopozaura i przygotowałą jego model w skali 1: 100 z masy solnej. Poster „Próba rekonstrukcji ciała metopozaura _ krewniaka naszych żab” również otrzymał wysoką punktację. Na podstawie znalezionych fragmentów szkieletu ustaliła podobieństwo wymarłych płazów do płazów współcześnie żyjących.

Praca Aleksandry Gładysz łącząca elementy botaniki, sozologii i regionalizmu została przygotowana pod opieką pani Bogumiły Bąk _ „Godne podziwu raciborskie jarząby szwedzkie”- znalazła uznanie w oczach komisji. Uczennica dokonała rzetelnej obserwacji 140 drzew tego gatunku w Raciborzu. Jarząb szwedzki jest gatunkiem rzadkim w Polsce został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.

Agnieszka Sośnierz _ „Wpływ pH na występowanie roślin leczniczych w Rezerwacie Łężczak”. Praca przygotowana pod kierunkiem pana J.Cyranki. Uczennica badała próbki ziemi pobrane spod roślin leczniczych rosnących na terenie Łężczaka. Wyniki badań pozwoliły wnioskować,iż idealne pH gleby dla rosnących tam roślin leczniczych wynosi 6.

Poster Agnieszki Buczkowskiej „Behawior żerowiskowy i stanowiska sowy uszatej” Odnalazła stanowiska sowy w Raciborzu i Pogrzebieniu i podjęła próbę opisu składu diety sowy uszatej na podstawie analizy zawartości wypluwek znalezionych w okolicy miejsc bytowania obserwowanych przez siebie ptaków. Opiekunem uczennicy był pan J.Cyranka


Eliminacje II stopnia XXXIV odbyły się w styczniu na Uniwersytecie śląskim. Piątka tegorocznych uczestników dołączy do A. Białej I J.Olszok, które swoje prace badawcze złożyły w ubiegłym roku.
/oprac. Bogumiła Bąk/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here