Starostwo wyjaśnia

0

Starostwo Powiatowe: W związku z ukazaniem się na Państwa Portalu artykułu dotyczącego rejestrowania audiowizualnego posiedzeń Rady Powiatu Raciborskiego, Starostwo Powiatowe w Raciborzu wyjaśnia…

… że zgodnie z zapisem § 134 Statutu Powiatu Raciborskiego oraz na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198 wraz z późn. zm.), działalność organów powiatu (tj. Rady Powiatu Raciborskiego i Zarządu Powiatu Raciborskiego) jest jawna, a ograniczenia wynikać mogą jedynie z ustaw.

Jawność działania organów powiatu polega w szczególności na informowaniu mieszkańców o terminie i tematyce sesji Rady oraz posiedzeń Komisji (poprzez wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej w hallu Starostwa, podanie informacji w BIP i internetowej stronie Powiatu Raciborskiego, podanie informacji do mediów). Każdy obywatel ma prawo do uczestniczenia w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji, jak również prawo wglądu do dokumentów z posiedzeń organów powiatu i Komisji Rady.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu informuje także, że zgodnie z wymogami przepisów prawa, posiedzenia organów powiatu (w szczególności Rady Powiatu) są rejestrowane na taśmach magnetofonowych i archiwizowane w celu sporządzenia stosownych protokołów z obrad.

Biorąc powyższe pod uwagę, a w szczególności konstytucyjne prawo obywatela do informacji publicznej ze strony organów administracji publicznej, nie ma zatem żadnych podstaw, by w jakikolwiek sposób ograniczyć jawność działania organów powiatu. Pojawiające się w mediach spekulacje na temat zainstalowanych urządzeń podsłuchowych w budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu nie mają tutaj zatem żadnego uzasadnienia.


Starostwo Powiatowe

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here