Jak rozwinie się wieś

Wczoraj w Krzanowicach odbyło się szkolenie, podczas którego rolnicy, przedstawiciele instytucji rolniczych oraz samorządowcy z terenu powiatu raciborskiego zapoznali się z projektem Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na najbliższe lata. Wczoraj w Krzanowicach odbyło się szkolenie, podczas którego rolnicy, przedstawiciele instytucji rolniczych oraz samorządowcy z terenu powiatu raciborskiego zapoznali się z projektem Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na najbliższe lata. Przeprowadzili je przedstawiciele Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie.

Plan jest dokumentem operacyjnym, określającym cele, priorytety i zasady wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Plan jest ukierunkowany na aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe (ekologiczne) tego rozwoju w sposób spójny z innymi programami strukturalnymi, w tym zwłaszcza z Sektorowym Programem Operacyjnym "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich" realizującym cele Narodowego Planu Rozwoju w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich.

W latach 2004 – 2006 na realizację PROW przeznaczone zostały środki krajowe i unijne – razem ponad 3,5 mld euro. Najwięcej, bo 905 mln euro, przeznaczono na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

/s/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here