Raciborska Koalicja Organizacji Pozarządowych

7 marca w siedzibie RTO „Szkoła” przy ulicy Lwowskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli raciborskich fundacji, klubów i stowarzyszeń. Wynikiem spotkania było powołanie Raciborskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych.

Celem jej działania jest integracja organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu raciborskiego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i podejmowanie działań mających na celu nawiązanie szerokiej współpracy pomiędzy Trzecim Sektorem a władzami samorządowymi i przedsiębiorcami.

Do RKOP przystąpiło 13 organizacji, które poprzez wydelegowanych przedstawicieli podpisało wielostronne porozumienie: Hospicjum im. św. Józefa – Zespół Opieki Paliatywnej, Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne „ASK”, Raciborskie stowarzyszenie Twórców Kultury „Horyzont”, Stowarzyszenie Artystów i Podróżników – Grupa Rosynant, Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców „Kupiec Śląski”, Stowarzyszenie Menadżerów na rzecz Zdrowego Miejsca Pracy, Stowarzyszenie na rzecz integracji „Podaj Rękę”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzielnicy Studzienna, Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”, Śląskie Towarzystwo Gospodarcze „ProEuropa”, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Raciborzu, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej, Oddział Dekanalny w Raciborzu, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Raciborskiej.

Ponadto wybrano ciała reprezentacyjne: prezydium i przewodniczącego RKOP, którym został Dawid Wacławczyk – 26 letni prezes Stowarzyszenia Artystów i Podróżników – „Grupa Rosynant”. W skład prezydium weszli ponadto: Gabriela Lenartowicz, Piotr Dominiak, Roman Wałach, Halina Litewka – Kobyłka i Małgorzata Rożnowska.
Przewodniczący zapowiedział, iż podczas swej rocznej kadencji (ustalono, że kadencja przewodniczącego będzie co roku zmieniać się na rzecz przedstawiciela innej organizacji) podejmie działania mające na celu wprowadzenie przedstawicieli RKOP do wszystkich komisji konkursowych powoływanych przez prezydenta i starostę raciborskiego, oraz postara się nawiązać z nimi bliską współpracę, której korzyści wydają się oczywiste dla wszystkich zainteresowanych stron.


W tej chwili każde stowarzyszenie załatwia wszelkie sprawy indywidualnie: samodzielnie docieramy do radnych i forsujemy pewne rozwiązania, samodzielnie wyrażamy swoje stanowiska, samodzielnie prowadzimy rozmowy i ew. negocjacje z władzami. Wydaje mi się, że z korzyścią dla wszystkich będzie to, że wyłonimy swoje przedstawicielstwo i zaczniemy przemawiać jednym głosem. Znaczna część spraw to pewne rozwiązania systemowe, które dotyczą nas wszystkich. Prościej, więc załatwiać coś raz, a nie kilkanaście razy. Także dla prezydenta czy starosty – łatwiej przecież toczyć rozmowy czy konsultować się z jednym reprezentatywnym ciałem, a nie ze wszystkimi organizacjami na raz. Wszyscy zaoszczędzimy czas, energię, koperty, znaczki, pokonywanie schodów i wymianę korespondencji. Powołanie koalicji służy wszystkim zainteresowanym stronom – powiedział pierwszy przewodniczący.

Wśród zadań, jakie sobie postawił wymienił także chęć przedstawienia wszystkich aktywnych organizacji pozarządowych na stronie internetowej, która stałaby się także forum wymiany informacji między stowarzyszeniami i informowała mieszkańców powiatu o wszelkich akcjach, imprezach i inicjatywach, które podejmują raciborskie NGOsy. O pomoc w utworzeniu strony zamierza poprosić władze miasta.

Podczas spotkania padł także pomysł zorganizowania jesiennego festiwalu raciborskich organizacji pozarządowych oraz wystosowania do władz kilku próśb i wniosków, które w prosty sposób pomogłyby w codziennej działalności wszystkich organizacji działających w powiecie. Zapowiedziano także wystosowanie listu do prezydenta i starosty, w którym zostaną oni poproszeni o powołanie swoich pełnomocników d/s kontaktu z organizacjami pozarządowymi.
Dziś, współpraca pomiędzy NGOsami a władzami samorządowymi jest w zasadzie pojęciem martwym. Oczywiście władze organizują konkursy, w których my uczestniczymy, a miasto i powiat przyjęły uchwały o współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ale tak naprawdę, przy usystematyzowaniu pewnych spraw – możemy zdziałać o wiele więcej. Tym bardziej, iż zarówno władze, jak i same organizacje są do tej współpracy chętne. Dotychczas trochę grzęźliśmy w formalnościach, nie byliśmy ze sobą dobrze skomunikowani, części z nas wydaje się nawet, że stoimy po różnych stronach barykady, podczas gdy de facto nasze organizacje najczęściej działają na rzecz lokalnej społeczności, czyli w tym samym celu co władze – powiedział Wacławczyk.

Co najważniejsze – w poczet członków RKOP wstąpić mogą w każdej chwili wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu raciborskiego. Jedynym warunkiem formalnym jest wypełnienie i przyjęcie w swej organizacji „deklaracji przystąpienia do Raciborskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych” i wyłonienie swego przedstawiciela (reprezentacja 1 osobowa) do Rady Reprezentantów. Dokument ten, tak samo jak i treść „porozumienia” można uzyskać drogą elektroniczną – wysyłając maila na adres: [email protected], oraz w formie „tradycyjnej” w siedzibie Śląskiego Towarzystwa Gospodarczego „ProEuropa” mieszczącego się w raciborskim Hotelu Polonia na placu dworcowym, koło PKP.

/s/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here