Konkurs Poetycki TPD

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO
X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Poetycki TPD

I Organizator Konkursu:
Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

- reklama -

II Patronat Konkursu:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prezes Związku Literatów Polskich.

III Założenia Konkursu.

a. Konkurs ma na celu: zainteresowanie dzieci i młodzież poezją, pobudzanie
wyobraźni, kształtowanie postaw literackich, wrażliwości na środowisko,
zainteresowanie literaturą i nabywanie umiejętności czytania, wyszukiwanie
zdolnych dzieci i promowanie ich twórczości poprzez wydanie tomiku wierszy
wierszy.

b. Konkurs trwa od 02.01. do 01.12.2006 rok.

c. Temat Konkursu: „Rozmowa z Przyjacielem”

Prosimy nie mylić tematu Konkursu z tytułem wierszy. Każdy wiersz
napisany na powyższy temat musi mieć swój własny tytuł zgodny
z treścią wiersza.

d. wiersze zgłoszone do konkursu muszą być opatrzone metryczką wypisaną
pismem maszynowym:


Imię, Nazwisko, wiek autora np. 14 lat /nie piszemy roku urodzenia lub klasy/

adres placówki z kodem pocztowym i województwem np. mazowieckie itp. oraz numer telefonu,


Imię, nazwisko nauczyciela, opiekuna prowadzącego,

Krótka informacja autora o sobie.


e. W Konkursie nie wezmą udziału wiersze z nieczytelnym podpisem i
brakującymi danymi.


f. Jury Konkursu składające się z poetów i literatów wybierze najlepsze
prace, które zostaną nagrodzone.


g. Wiersze nagrodzone zostaną zebrane i wydane w tomiku pod warunkiem
zdobycia na ten cel właściwych środków.

IV Uczestnicy Konkursu:
W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 8 do 18 lat.

V Przebieg Konkursu:


a. Konkurs przebiega II stopniowo,


b. Placówki przekażą wiersze dzieci do Przewodniczących Kół TPD w swojej jednostce w Raciborzu do dnia 01.06.06


e. Finał Konkursu odbędzie się w grudniu 2006 roku w Warszawie, podczas którego zostaną wręczone dyplomy i nagrody laureatom.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here