Dzień Bibliotekarza w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu

8 maja, jak co roku raciborscy bibliotekarze obchodzili swoje święto. Spotkanie odbyło się w budynku Biblioteki przy ul. Kasprowicza 12. Bibliotekarzom z Raciborza oraz powiatu raciborskiego życzenia złożyli: Andrzej Markowiak i Henryk Siedlaczek – posłowie na Sejm RP, Mirosław Szypowski – wiceprezydent Miasta Raciborza, Adam Hajduk – wicestarosta Powiatu Raciborskiego oraz Piotr Klima – radny Miasta Raciborza. 8 maja, jak co roku raciborscy bibliotekarze obchodzili swoje święto.


Spotkanie odbyło się w budynku Biblioteki przy ul. Kasprowicza 12. Bibliotekarzom z Raciborza oraz powiatu raciborskiego życzenia złożyli: Andrzej Markowiak i Henryk Siedlaczek – posłowie na Sejm RP, Mirosław Szypowski – wiceprezydent Miasta Raciborza, Adam Hajduk – wicestarosta Powiatu Raciborskiego oraz Piotr Klima – radny Miasta Raciborza.


W trakcie spotkania Małgorzata Szczygielska – dyrektor Biblioteki przedstawiła w skrócie dokonania MiPBP w Raciborzu w 2005 roku.


Zaproszeni goście składając życzenia bibliotekarzom z okazji ich święta podkreślali z uznaniem wartość pracy jaką pracownicy biblioteki włożyli w przygotowanie i realizację tak wielu imprez kulturalnych i oświatowych.


Szczególną uwagę zwrócono również na fakt pozyskiwania przez raciborską bibliotekę dotacji unijnych ( w latach 2004-2005 ponad 18 000 EURO).


Upowszechnianie czytelnictwa


W 2005 roku zarejestrowano w MiPBP łącznie 14 211 czytelników.
Zanotowano 117 567 odwiedzin czytelników we wszystkich wypożyczalniach MiPBP.
Wypożyczono 386 316 materiałów bibliotecznych.


Działalność informacyjna


We wszystkich czytelniach MiPBP w Raciborzu zanotowano 12 931 odwiedzin, udostępniono prezencyjnie 29 665 egz. zbiorów, udzielono 5 674 informacje, 3 886 razy udostępniono Internet.


Gromadzenie zbiorów


W 2005 roku zbiór MiPBP powiększył się o 9 491 egzemplarzy na kwotę 157 836,- zł. w tym z zakupu o 7 262 egz. zbiorów za kwotę 131 889,- zł.
Prenumerowano łącznie 53 tytuły (99 egz.) czasopism za kwotę 10 032,- zł.


Komputeryzacja procesów bibliotecznych


Katalog komputerowy zawiera ponad 68 000 opisów bibliograficznych. Wszystkie komputery w budynku przy ul. Kasprowicza oraz w Wypożyczalni i Czytelni Oświatowo-Naukowej Rynek 12 działają w sieci za pomocą łącza dzierżawionego od TP S.A. między biblioteką na ul. Kasprowicza i Rynkiem. Stały dostęp do Internetu zapewnia im zainstalowany w budynku przy ul. Kasprowicza DSL.


W grudniu ubiegłego roku w ramach ministerialnego programu IKONKA Biblioteka otrzymała 6 stanowisk komputerowych, po 3 dla Oddziału dla Dzieci i Czytelni Oświatowo-Naukowej. Korzystanie z tych stanowisk w celach edukacyjnych jest bezpłatne.


Działalność oświatowa


W 136 lekcjach bibliotecznych przygotowanych przez wszystkie placówki MiPBP w Raciborzu udział wzięło 3 216 uczniów szkół z Raciborza i powiatu raciborskiego.


Działalność kulturalna


W 2005 roku we wszystkich oddziałach i filiach bibliotecznych MiPBP w Raciborzu zorganizowano 463 imprezy propagujących czytelnictwo i bibliotekę, w których udział wzięło 8 490 uczestników.


Część artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej. Zebrani goście mieli okazję wysłuchać utworów muzycznych na skrzypce, gitarę, akordeon i wiolonczelę.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here