II Wojewódzki Konkurs Piosenki i Teatru

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego
zaprasza na
II Wojewódzki Konkurs Piosenki i Teatru NiemieckiegoKONKURS ODBĘDZIE SIĘ 24 MAJA 2006 O GODZ. 9.00 W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY, UL. STALMACHA 12 W RACIBORZU.


Regulamin konkursu


1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych od klasy 1-6 i gimnazjum 1-3, z wyłączeniem grup i solistów zrzeszonych przy domach kultury.

2. Każda ze szkół może zgłosić do konkursu:

1 osobę – do grupy 1-3 Sz. Podst.

1 osobę – do grupy 4-6 Sz. Podst.

1 osobę – do grupy 1-3 Gimn.

i z każdej szkoły 1 zespół teatralny (max. 8 osób)

3. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach (piosenka i teatr) oraz w trzech grupach wiekowych:

a. I grupa szkolna (od klasy 1 do 3)
b. II grupa szkolna (od klasy 4 do 6)

c. III grupa gimn. (od klasy 1 do 3)

4. Solista nie może wystąpić z grupą towarzyszącą (np. taneczną, chórkiem…)

5. Czas występu solisty nie może przekraczać 3 minut, natomiast grupy teatralnej 10 minut.

6. Tematyka utworów jest dowolna.

7. Utwór i przedstawienie muszą zostać wykonane w języku niemieckim.

8. Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać listownie na adres TSKN, ul. Wczasowa 3, 47-400 Racibórz z dopiskiem „Wettbewerb”, faxem 032 415 51 18 bądź E-mailem: [email protected] najpóźniej do dn. 16 maja 2006. Zgłoszenia nadesłane po terminie i niekompletne (patrz pkt. 13) nie będą brane pod uwagę.

9. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą.
10. Jury będzie oceniało przede wszystkim umiejętności językowe i wokalne, a następnie stopień trudności wykonywanych utworów, dobór repertuaru oraz wyraz artystyczny.

11. Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Doris Gorgosch pod numerem
tel. 032 415 51 18 do godz. 14.oo każdego dnia.

12. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać następujące informacje:

a. imię i nazwisko solistów lub nazwę grupy
b. wiek

c. nazwę utworu oraz jego autora

d. dokładną nazwę szkoły

e. czas trwania utworu

f. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

g. wymagania techniczne – np. przedłużacz, złącza itp.


Zgłoszenie proszę wypełnić wyraźnie i czytelnie (najlepiej drukowanymi literami)

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here