ODRA… Szansa na rozwój, czy zagrożenie

Czytając wszelkie dokumenty, prognozy, plany i strategie dotyczące naszego miasta odnosi się wrażenie, że Odra nie przepływa przez Racibórz…

Przynajmniej takie wrażenie ja odniosłem, o czym napiszę dalej. Rzeka przepływająca przez Racibórz kojarzy się mieszkańcom, zwłaszcza tym z dzielnic zagrożonych wystąpieniem powodzi z wielkim zagrożeniem. I jest to uzasadnione, zważywszy na to, co stało się w 1997 r. Tendencje te mogą jednak zostać odwrócone za sprawą zbiornika „Racibórz 2000”. Zbiornika, który mógłby się stać szansą na rozwój Raciborza i okolicznych gmin. Jednak przez najbliższe kilkadziesiąt lat nią nie będzie. Z jednego prostego powodu – będzie to zbiornik suchy (retencyjny). Jego głównym zadaniem będzie ochrona przeciwpowodziowa miast położonych w górnym i środkowym biegu Odry, a więc nie tylko Raciborza. Będzie on czasowo napełniany w okresach silnych wezbrań wody. Wybudowana zapora pod Raciborzem i obwałowania zbiornika zgodnie z naturalną topografią terenu w etapie realizacji suchego zbiornika pomieściłyby ok. 170 mln m3 wody. Kolejno, wydobywanie zalegających w czaszy zbiornika kruszyw (żwiru, piasku) w perspektywie 30-40 lat umożliwiłoby powiększenie pojemności zbiornika o ok. 100 mln m3. I właśnie ta powiększona część umożliwiłaby realizację wielozadaniowego mokrego zbiornika, który mógłby stać się szansą rozwoju. Poziom wody w Odrze mógłby być regulowany a Odra od Raciborza żeglowna i zabezpieczona przed powodzią, co otworzyłoby możliwości na rozwój turystyki rzecznej. Z drugiej strony przy zbiorniku powstałoby wiele terenów rekreacyjnych, które zwiększyłby atrakcyjność turystyczną regionu. Natomiast w samym Raciborzu mogłaby się rozwinąć turystyka i wszelkie związane z nią usługi nad Odrą. Bo rzeka ta w wyniku sukcesywnych działań (oczyszczalnie ścieków, program kanalizacji) w coraz mniejszym stopniu postrzegana jest jako ściek. Świadomość ta zmienia się, choćby w wyniku takich imprez jak organizowane co roku „Pływadła”.


Dlaczego więc, nie zrealizować mokrego zbiornika od razu? Przecież żwir można wydobywać również spod wody. Sprawa nie jest taka prosta jakby się na początku wydawało. Przemawia przeciwko takiemu rozwiązaniu szereg argumentów. Całkowita regulacja Odry będzie miała negatywny wpływ na występujące w Dolinie Odry rozległe lasy łęgowe, które pełnia rolę biokorytarza w Dolinie Odry (północ – południe). Lasy te przestaną być naturalnie zalewane, co jest konieczne do ich rozwoju. W samej czaszy zbiornika znajduje się szereg cennych przyrodniczo terenów, które maja istotne znaczenie z punktu widzenia korytarza ekologicznego wzdłuż Odry. Jednym z nich jest Las Tworkowski o powierzchni 130 ha złożony w przeważającej części ze starodrzewia. Został on również zaproponowany jako ostoja siedliskowa europejskiej sieci Natura 2000. Zalanie tego lasu na dłuższy okres spowodowałoby jego całkowitą degradację. Kolejnym cennym obszarem z przyrodniczego punktu widzenia jest kompleks starorzeczy i podmokłych łąk w okolicy Sudoła na wschód od linii kolejowej do Chałupek o powierzchni 150 ha. Jest to największy tego typu zachowany obszar starorzeczy z lasami łęgowymi, który odgrywa istotną rolę wzdłuż korytarza ekologicznego Odry. Zalanie zbiornika i znajdującej się niedaleko Bukowa składowiska skały płonnej może doprowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych na terenie zbiornika. Takie zanieczyszczenia już w tej chwili rozprzestrzeniły się w jego części.


Jak wobec tego te wszystkie problemy zamienić na sukces i stworzyć wizję rozwoju miasta Racibórz w kontekście rzeki Odry? Czy jest wobec tego jakaś alternatywa dla Odry? Jakie inicjatywy i przedsięwzięcia związane z Odrą mogą stać się szansą dla Raciborza? Jakie są inne aspekty budowy zbiornika? Na te i inne pytania będziemy się starali odpowiedzieć na dyskusji organizowanej w dniu 5 czerwca o godz. 18.00 w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym „Sokół” na którą serdecznie zapraszamy.

/Grzegorz Urbas – autor jest prezesem Stowarzyszenia Ekologów „Pro Natura”. Oblicza, maj 2006/

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here