Raciborska Izba Gospodarcza ma nową Radę Nadzorczą

Pod koniec czerwca odbyło się walne zgromadzenie członków Raciborskiej Izby Gospodarczej. Jednym z punktów porządku spotkania był wybór członków Rady Nadzorczej na bieżące trzy lata.
Reprezentantów Rady Nadzorczej Izby wybrano w gosowaniu tajnym. Zostali nimi: Roman Nowak – Przewodniczący RN, Roman Majnusz – Wiceprzewodniczący RN, Marianna Chucherko – Sekretarz RN, Robert Rumpel – Członek RN i Piotr Klima – Członek RN.

Już 30 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Rady Nadzorczej, która wybrała Zarząd RIG – u na bieżące dwa lata. Wytypowano: Stanisława Biela jako Prezesa Zarządu, Henryka Straszaka i Janusza Szlapańskiego jako Członków.

Zarząd ma w planie jeszcze w tym roku pozyskać nowych członków, przekazywać aktualnych informacji członkom Izby oraz przeprowadzać szkolenia z zakresu spraw gospodarczych i pozyskiwania środków unijnych. Zależy im na organizowaniu spotkań informacyjno – szkoleniowych z przedstawicielami Urzędu Skarbowego, ZUS, PIP czy Sanepidu. Ma w planie współpracować z samorządem lokalnym w zakresie opiniowania przedsięwzięć i programów gospodarczych w mieście i regionie raciborskim ale również ze stowarzyszeniami z terenu Śląska i Opolszczyzny, w tym w ramach Raciborskiego Porozumienia Gospodarczego. Zarząd chce tworzyć pozytywny lobbing na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w naszym regionie raciborszczyzny, zorganizować pomoc prawną dla członków Izby w ramach cotygodniowych dyżurów. Ma także zamiar wpłynąć na zwiększenie udziału lokalnych podmiotów gospodarczych w realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez władze samorządowe.

/SaM/

Dowiedz się więcej o działaniach Raciborskiej Izby Gospodarczej.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here