Gmina Racibórz prowadzi program „Wyrównywanie szans edukacyjnych”

550 uczniów bierze udział w programie prowadzonym przez gminę Racibórz – „Wyrównywanie szans edukacyjnych”.Program opiewa na ponad 300 tys.zł. i jego realizacja możliwa jest dzięki grantowi z finansów rządowych.

Od września realizowanych jest blisko 3 tys. godzin – zajęć. Wśród nich znajdują się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, na które składają się głównie zajęcia logopedyczne. Ponadto realizowane są zajęcia z zakresu pomocy w nauce, w tym wspieranie uczniów
szczególnie zdolnych, które prowadzone są w grupach 4 – 6 osobowych. Uczniowie mogą skorzystać także z zajęć sportowych – nauki pływania, korekcji wad postawy i innych zajęć sportowych.

- reklama -

– To duże wyzwanie finansowe ponieważ czas realizacji programu musi się zamknąć w tym roku budżetowym – mówi Marek Kurpis, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. – Co ważne,
w zajęciach, które program obejmuje, biorą udział nie tylko dzieci z rodzin najuboższych. To celowe, gdyż zależy nam by bezpośredni adresaci akcji nie byli dyskryminowani w gronie innych uczniów.

„Wyrównywanie szans edukacyjnych” jest uzupełnieniem wsparcia
poprzez stypendia szkolne.

/SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here