Nasze miejsce we współczesnej Europie

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne o/w Raciborzu i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu zapraszają na konferencję naukową NASZE MIEJSCE WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE, która odbędzie się 24 listopada o godz. 10.00 w auli PWSZ w Raciborzu ul. Słowackiego 55.

Przewidywana tematyka konferencji:
– Wychowanie w XXI wieku, w Euroregionie Silesia,
– Równość szans w zmieniającym się społeczeństwie,
– Edukacja wobec wyzwań rynkowych,
– Zagrożenia i patologie życia społecznego a sens i jakość profilaktyki.

Konferencja jest adresowana do pracowników nauki, pedagogów, psychologów, socjologów, nauczycieli i wychowawców, przedsiębiorców, samorządowców, pracowników wymiaru sprawiedliwości, działaczy organizacji i stowarzyszeń.

Przewiduje się opublikowanie zatwierdzonych do druku materiałów pokonferencyjnych w recenzowanym zbiorze. Za wygłoszone referaty i opublikowane teksty autorzy nie otrzymają honorariów.

Wymagania techniczne dla tekstów przewidzianych do druku:
– czcionka Times New Roman 12,
– odstęp 1,5,
– objętość – do 8 stron wydruku komputerowego,
– przypisy: (odwołanie się do literatury) – w tekście w nawiasach (np. Nowak, 2004); na końcu tekstu – zestawienie wykorzystanego piśmiennictwa w układzie alfabetycznym (- pierwsza litera nazwiska autora) i z pełnymi danymi bibliograficznymi (pierwsza litera imienia, nazwisko autora, tytuł dzieła – książki – tekstu, wydawnictwo, miejsce i rok wydania).

Organizatorzy konferencji proszą o przesłanie tekstów referatów i komunikatów) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
W konferencji mogą także uczestniczyć osoby nieplanujące wygłaszania referatów i komunikatów.
Uczestnictwo w konferencji można zgłaszać korespondencyjnie lub pocztą elektroniczną pod adresami:
wersja tradycyjna korespondencji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. J. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz (z dopiskiem: konferencja);
wersja elektroniczna:
e-mail [email protected] lub
e-mail [email protected]

Organizatorzy proszą, aby w zgłoszeniach ująć:
– imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres do korespondencji, numery telefonów, adres mailowy,
– temat referatu/ komunikatu z badań.

Teksty referatów i komunikatów należy przekazać organizatorom najpóźniej na tydzień przed datą konferencji:
– korespondencyjnie załączając dyskietkę /CDR/ lub
– pocztą elektroniczną pod adresem odpowiednim dla zgłoszenia uczestnictwa w konferencji.

- reklama -
- reklama -

7 KOMENTARZE

  1. Oczywiście, że tak. Starostą będzie Pan Hajduk, osoba młoda i kompetentna, gwarantująca ciągłość dobrej roboty w Starostwie i podległych mu placówkach. Gratulacje Panie Adamie!

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here