Integracja przez zabawę

Od września do grudnia tego roku w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi realizowano Program działań propagujących sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych dofinansowany ze środków PFRON.Działania prowadzono z ramienia Szkolnego Oddziału TPD. Autorkami programu były: pedagog szkoły Józefa Kielak oraz pedagog specjalny Jarosława Kolorz. Dofinansowaniem objęto ponad 120 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 13 lat. W programie znalazły się: wyjścia do jaskini solnej, wyjścia do kina, wyjazdy do aqua parku w Tarnowskich Górach oraz na kulig konny do Wisły. Uczniowie brali udział w konkursie plastycznym Razem, Mój sposób na spędzanie czasu wolnego. W trakcie realizacji kształtowano postawy i zachowania dzieci, integrowano uczniów, propagowano różne formy rekreacji, uczono tolerancji, życzliwości i otwartości na innych. Realizatorki programu dziękują Pani Dyrektor SP-1 Beacie Stępień, Pani Prezes TPD Krystynie Klimaszewskiej, a także sponsorom, za wsparcie i pomoc w realizacji programu.
Jarosława Kolorz

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here