Otwarte zebranie kuźniańskiego Koła TMZR

W dniu wczorajszym w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 9, miało miejsce zebranie kuźniańskiego Koła Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej.Celem zebrania była m. in. debata związana z obchodami 40-lecia nadania praw miejskich Kuźni Raciborskiej, a także opracowanie programu zadań na rok bieżący.

Na wniosek przewodniczącej Koła – Haliny Wyjadłowskiej, zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 7 grudnia ubiegłego roku dra Jana Kalembę – pierwszego honorowego obywatela Kuźni Raciborskiej, a zarazem założyciela dzisiejszego Koła TMZR.

- reklama -

Następnie powołano Komisję Uchwał i Wniosków, w skład której weszli: Jan Kluska (przewodniczący), Brygida Sokół i Andrzej Pochopień. Sekretarzem Koła został Marcin Gałuszka-Biernacki.

W chwilę potem, zebrani na sali przeszli do omawiania spraw bieżących. Zatwierdzono regulamin zorganizowania konkursu na najładniej ukwiecony balkon i przydomowy ogródek. Konkurs rozpocznie się na wiosnę, ale jego zasady zostaną podane do wiadomości publicznej już na początku lutego. Inicjatywa ta ma na celu uwrażliwienie mieszkańców na piękno przyrody oraz zachęcenie do dbania o estetykę otoczenia. Dla właścicieli najładniej ukwieconych  balkonów i przydomowych ogródków, przewidziane są cenne nagrody. Przewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Kubiczak – zadeklarował, że laureaci pierwszych  miejsc (zarówno w kategorii balkonu jak i ogródka) otrzymają nagrodę w postaci Pucharu Przewodniczącego RM.

W trakcie zebrania padały również propozycje innych konkursów, m. in. „Kuźnia w obiektywie” (pomysł Ireneusza Wojcieskiego, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni), B. Sokół zaproponowała wyszukanie osób, zajmujących się działalnością artystyczną, natomiast radny powiatowy Władysław Gumieniak zaproponował przeprowadzenie w placówkach oświatowych konkursu plastycznego. Wszystkie konkursy miałyby oczywiście ścisły związek z obchodami 40-lecia nadania praw miejskich.

Podczas dyskusji dotyczącej zorganizowania uroczystości obchodów 40-lecia nadania praw miejskich, wiceburmistrz Bogusław Wojtanowicz powiedział, że cały ciężar związany z organizacją tej ważnej uroczystości weźmie na siebie Urząd Miasta.

Zebranie zakończono odczytaniem uchwały, która została przyjęta przez aklamację.

/Cnc/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here