Książeczkowe dowody osobiste ważne tylko do 31 grudnia 2007

Jak wynika z szacunkowych danych w 2007 r. dowody osobiste powinno wymienić jeszcze ok. 18.000 mieszkańców Raciborza. Dla porównania, w roku 2006 dowody osobiste wymieniło 7 250 osób.
Urząd Miasta apeluje, aby nie czekać na koniec ustawowego terminu i jak najszybciej załatwić wszelkie związane z tym formalności.

Wszystkie informacje związane z uzyskaniem, wymianą dowodu osobistego dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz: www.bipraciborz.pl/index.php?id=435

- reklama -

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana posiadać dowód osobisty:
– od ukończenia 18. roku życia;
– od ukończenia 15. roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Od dnia 1 maja 2004 r., na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów, dowód osobisty może być również wydany osobie, która nie ukończyła 13. roku życia.

/Cnc/

- reklama -

10 KOMENTARZE

  1. Poseł zadaje pytania, z których nic nie wynika. Nie wynika też nic z odpowiedzi. Nad czym tu dyskutować? Lepiej niech poseł zaprosi Wojnara na lampkę do kawiarni sejmowej i nie będzie głowy zawracał.

  2. Poseł opozycyjnej partii ma zawsze ograniczone możliwości działania, widać przynajmniej że Siedlaczek przynajmniej stara się coś zrobić, w odróżnieniu do innego posła ziemii raciborskiej

  3. a ten POseł potrafi wydukać z siebie jakieś słowo, bez zezwolenia? może tego dnia był chory? A był Pan chociaż czysty? Czy koszulka była świeża i uprasowana, a włosy umyte?

  4. a mnie się podoba ta inf. mimo że można uznać ją za reklamę posła. Sied. może niewiele proponuje w tych przemówieniach, ale jego pytania i przemyślenia wyrosły co czuć ze społeczności z której pochodzi, znaczy że aktywnie reprezentuje raciborski punkt widzenia. No cóż, Siedlaczek nie ekonomista i specjalista od naprawy państwa, więc nie oczekujcie jakiś konkretnych propozycji. Ważne że się interesuje regionem, jego pytania mają właśnie charakter „regionalny”. Prezentuje nasz punkt widzenia

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here