Autorytety roku 2006

Kapituła drugiej edycji Pantofelka wyłoniła pięcioro nominowanych spośród wskazanych przez raciborzan autorytetów. Sylwetki kandydatów do nagrody Pantofelka przedstawili wyróżnini w ubiegłorocznym konkursie.Józef CyrankaDokonania Józefa Cyranki biologa, który całe swoje zawodowe i pozazawodowe życie poświęcił budzeniu w młodzieży zainteresowań prezentowaną przez siebie dziedziną nauki, przedstawiła – nominowana w zeszłym roku do nagrody Pantofelka – siostra Estera Baniak. Józef Cyranka to znakomity badacz i pedagog, o czym świadczy zawrotna liczba młodych ludzi przygotowanych przez niego do olimpiad biologicznych i efekt 120 prac zakwalifikowanych do eliminacji wojewódzkich i centralnych. Prace jego uczniów zostały też zakwalifikowane do Europejskiego Konkursu Młodych Naukowców.
Pomimo, że od dwóch lat jest już na emeryturze nadal wspiera młodzież w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy. Jest serdecznym, otwartym wrażliwym człowiekiem, przyjacielem młodzieży, o którym ona nie zapomina. Pomimo, że jest osobą bardzo skromną jego dokonania zostały zauważone i docenione, a dowodem na to są przyznane mu nagrody i odznaczenia. Otrzymał min. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej i Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu I stopnia.


 

Kornelia Lach
Sylwetkę Kornelii Lach przedstawiła laureatka pierwszej edycji Pantofelka Lucyna Rajczykowska. Kornelia Lach jest jedną z niewielu osób emocjonalnie zaangażowanych w badanie kultury swojej małej Ojczyzny – pogranicza polsko – czeskiego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu oraz inicjatyw, których celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i dumy z miejsca swojego pochodzenia. Jest założycielką Izby Regionalnej w Borucinie, w której skupia się życie kulturalne – organizuje tam min. spotkania i odczyty. Osobiście kultywuje tradycję stroju ludowego, pojawiając się w nim na wielu uroczystościach. Z jej inicjatywy podjęto współpracę ze szkołami w czeskim Hulczynie i Chuchelnej oraz ze szkołą w Rohatynie na Ukrainie, dzięki czemu młodzież ma okazję poznać swoje wspólne korzenie, czuć się obywatelami Europy, nie zapominając skąd pochodzi, jaka jest jej tradycja i kultura. Prowadzona przez nią działalność pokazuje jej niezwykłą umiejętność łączenia teorii z praktyką, miłości z pragmatyzmem.  Dr Kornelia Lach poza tym potrafi skupić wokół siebie ludzi angażujących się w proponowaną przez nią działalność. Swoją wiedzę przekazuje studentom Uniwersytetu Opolskiego, PWSZ w Raciborzu, również uczestnicząc w wielu konferencjach w kraju i za granicą. W środowisku cieszy się dużym szacunkiem i zaufaniem, a jej działalność doceniona została min. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Alfred Malcharczyk

- reklama -
Alfreda Malcharczyka – rzemieślnika, mistrza ciastkarskiego, właściciela cukierni, ale przede wszystkim człowieka wielkiego serca przedstawiła nominowana w poprzedniej edycji Pantofelka Małgorzata Makulewicz. Alfred Malcharczyk od wielu lat cicho, bez fanfar prowadzi działalność charytatywną, pomagając zarówno osobom indywidualnym, jak i wspierając organizacje pracujące na rzecz naszej społeczności i pomagające potrzebującym. Na liście tych, którym pomaga znajdują się min.: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”, Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wspólnoty śpiewacze, organizatorzy zawodów sportowych, artystycznych i szkolnych. Wszystkich obdarowuje swoimi wyrobami.  Mniej znana jest inna działalność pana Malcharczyka – honorowe krwiodawstwo, oddał już ponad 60 litrów i darem swojej krwi obdarzył wiele osób, ratując w ten sposób ich zdrowie i życie.


Miarą wrażliwości każdego człowieka jest jego stosunek do ludzi słabych, potrzebujących, dzieci, w przypadku Alfreda Malcharczyka jest to wrażliwość na najwyższym poziomie. Swoją postawą zasłużył nie tylko na formalne uznanie, czego dowodem są otrzymane przez niego nagrody i odznaczenia, ale także na przyjaźń zwykłych ludzi wśród, których jest bardzo popularny. W świadomości wielu osób funkcjonuje jako „instytucja”, która nigdy nie odmawia pomocy – ” idź do Alfreda” stało się tak oczywiste, że rzadko myślimy o tym, że to, co robi „nasz Alfred” jest wyborem drogi życiowej dokonanej w młodości i kontynuowanej przez całe dotychczasowe życie. Piękne motto, które przyjął od własnego ojca „wiara bez uczynków jest martwa” przyświeca mu na każdym kroku jego działalności.Róża SzramekO działalności Róży Szramek mówił wyróżniony nominacją w Pantofelku 2005 Jerzy Wiśniewski.
Róża Szramek za cel swojej działalności przyjęła uczynienie naszego środowiska bardziej przyjaznym, bardziej zielonym, zdrowszym. Od wielu lat jest organizatorką akcji „Sprzątanie Świata”, „Posadź swoje drzewko”, „Ratujmy kasztanowce”. Swoje przesłanie kieruje nie tylko do młodzieży, ale do także do środowiska dorosłych i dlatego angażuje się w prace przy Miejskim Festynie Ekologicznym, współuczestniczy w tworzeniu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2004 – 2011. W swojej działalności nie ogranicza się tylko do ściśle pojętej ekologii, ale jako członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego promuje również nasze środowisko. Brała min. czynny udział w opracowywaniu folderu „Powiat raciborski”, opracowuje mapki i foldery promujące ziemię raciborską. Współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska min. z Fundacją „Nasza Ziemia”w Warszawie i NASA w USA. Za swoją działalność na rzecz środowiska została wyróżniona tytułem „Człowiek Zielonej Ligi”, Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz turystyki, odznaką „Zasłużony dla Rozwoju Turystyki Raciborskiej, Srebrną Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” i innymi.

Ks. Adam ŚwitaDokonania salezjanina ks. Adama Świty zaprezentowała nominowana do nagrody Pantofelek 2005 Beata Stepień.
Ks. Adam Świta rozszerzył swoją duszpasterską działalność o pracę na rzecz promowania zdrowego stylu życia w środowisku lokalnym. Jest prezesem Stowarzyszenia „Młodzieżowe Oratorium” oraz Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos” w Pogrzebieniu. W ich ramach prowadzi szeroką profilaktykę w oparciu o sport i promowanie akceptowanych społecznie sposobów spędzania czasu wolnego. Szczególnie bliskie są mu problemy młodzieży i to właśnie dla niej organizuje wycieczki, zgrupowania sportowe, wyjazdy do teatru, prowadzi kółka zainteresowań (w tym wspiera działalność kółka modelarskiego „Nielot”). Proponuje młodzieży pozytywne wzorce spędzania czasu wolnego, np.prowadząc dla niej kawiarenkę, w której jak mówi sama młodzież: „można pogadać na różne ciekawe tematy, zagrać w ping – ponga czy bilard”. Oprócz umiejętności pracy z młodzieżą i motywowania jej do osobistego rozwoju ks. Adam ma niezbyt częstą umiejętność pozyskiwania wspierających jego działalność osób i instytucji. W ten sposób pozyskuje dotacje na prowadzoną przez siebie działalność.
/oprac.BSp/
Zobacz Rozstrzygnięcie Pantofelek 2006
Pantofelek 2005

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here